Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

D.P.P.D. asigură realizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniile ştiinţele educaţiei, psihologia învăţării, al strategiilor de predare – învăţare – evaluare, precum şi al inovării teoriei şi practicii educaţionale. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic realizează, în principal, promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, publicarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice, ghiduri de practică pedagogică, editarea unui volum specializat de studii şi cercetări ştiinţifice etc. Departamentul asigură eficientizarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei permanente, prin încheierea de parteneriate cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate.

Studenți licență ---
Studenți master ---
Cadre didactice 15
Raport studenți/profesori ---
Promovabilitate licență ---
Promovabilitate master ---
Informații de contact pentru Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Calea Mărăşeşti, nr. 157

Nu există programe de licență la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Nu există programe de master la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Informații despre Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 134 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer