Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică căreia Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) i-a conferit calificativul Grad de Încredere Ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 14.700

Informații de contact

Lista de comparație