Universitatea "Apollonia" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989.

Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele moderne şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit, la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Informații de contact

Lista de comparație