Antrepenoriat şi Administrarea Afacerilor, cu predare în limba germană
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masterat specializare (pentru licenţiaţii în economie).

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 23

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media minimă de admitere este 6.00 (şase).

Media se calculează ponderat în raport cu evaluarea dosarului candidatului (60%) şi interviu (40%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Informatics for business administration
Business economics
Contract law
Financial management in business
Strategic management
Financial reporting and analysis
Quantitative methods for the decision process in a company
Knowledge management
Strategic human resources management
Strategic marketing
Anul 2
Business communication and media
International business
Organizational and consumer behavior
Entrepreneurship and Business Developement
Online business administration
Scientific seminar for business management
Business negotiation strategies and conflict management
Internship

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti este o “şcoală de întâlnire”, în care se îmbină armonios experienţa curriculară a unor universităţi europene de prestigiu cu specificitatea economiei româneşti. Dovadă stau multiplele contacte de cooperare cu: Universitatea din Orleans – Franţa Universitatea din Nantes – Franţa Universitatea Nancy – Franţa ENSAM Cluny – Franţa Universitatea din Bremen – Germania Universitatea din Trier – Germania Fachhochschule Bochum – Germania Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen- Germania Universitatea Klagenfurt – Austria Universitatea Akron – Ohio, SUA.

Studenţii noştrii pot beneficia de burse de studii în străinătate de tip SOCRATES / ERASMUS sau cele de tip DAAD (Serviciul German pentru Schimburi Academice) şi Agenţia Universitară a Francofoniei.

În prezent facultatea noastră are 1.900 de studenţi din România şi din alte 44 de ţări. Durata studiilor este de trei ani pentru licenţă, doi ani pentru masterat şi trei ani pentru doctorat.

Misiunea Facultăţii Administrarea Afacerilor, cu predare în limbă străine este aceea de a forma excelenţă în administrarea afacerilor prin servicii de educaţie care răspund exigenţelor academice şi nevoilor existente pe piaţa muncii. Ne bazăm pe un corp profesoral valoros, entuziast, dinamic, motivat şi puternic conectat la reţelele de învâţământ şi cercetare din marile universităţi ale lumii. Prin inovare vom deveni lideri, iar absolvenţii noştri vor intra în elita profesională a României.

Printre organizaţiile care au angajat absolvenţi ai facultăţii noastre se numără BCR – Erste Bank, OMV Romania, BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, PriceWaterHouse Coopers , Dacia – Groupe Rénault, Procter & Gamble, Bricostore Romania, Ministry of Finance of Romania, Mobilrom, Ion Ţiriac Commercial Bank, Praktiker, Cargill Investors Services, Carrefour Romania, , Deloitte & Touche, Ernst & Young, Satel Consultants, International Group Computers, Sicomed, KPMG, Danone Romania, Metro Romania, Unilever Romania, ING Nederlanden, Michelin Romania, World Trade Center.

Studenți înmatriculați licență: 315

Studenți înmatriculați master: 422

Promovabilitate licență: 93%

Procent continuare studii: 8%

Angajabilitate la 6 luni: 92%

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.838

Programe similare

Lista de comparație