Design industrial şi produse inovative
Program de master

Misiune

Acesta este un master complementar cu următoarele obiective: - Însuşirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi, respectiv realizarea de competenţe generale (asociate disciplinelor Dezvoltarea produselor, Studiul formei şi culorii, Creativitate şi inventică, Tehnologii de fabricare a produselor, Materiale pentru produse) şi de competenţe specifice (asociate disciplinelor Metode de proiectare a design-ului, Semnificaţia produselor, Metode de evaluare a design-ului, Proiect individual de design) privind proiectarea design-ului unui produs inovativ cu o înaltă competitivitate la nivel funcţional, tehnologic, economic şi estetic - Dezvoltarea de produse inovative cu un design remarcabil şi, corelat, realizarea de modele şi prototipuri

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Inginerie industrială

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 20

Ultima medie (buget): 7.46

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

ÎNSCRIERI  13­-24 iulie 2015, orele 9:00-15:00. Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere.

Etapa I :

  • ÎNSCRIERI  31 august - 16 septembrie 2015, orele 9:00-14:00
  • ADMITERE 17-18 septembrie 2015

Etapa a II-a

  • ÎNSCRIERI 21-24 septembrie 2015, orele 9:00-14:00
  • ADMITERE 25 septembrie 2015

Pentru absolvenţii din promoţia 2016 nu se cer la înscriere diploma de bacalaureat, diploma de licenţă / inginer şi foaia matricolă, urmând ca aceste documente să fie aduse la / după înmatriculare. Astfel, la înscriere, candidaţii vor aduce adeverinţa de absolvire a facultăţii, pe care se va menţiona media anilor de studii și media la examenul de diplomă/licență.

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă dintr-o probă tip interviu, tematica putând fi găsită aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 31/08/2016 până la 16/09/2016

Perioadă probe: de la 17/09/2016 până la 18/09/2016

Perioadă rezultate: de la 22/09/2016 până la 22/09/2015 *

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 21/09/2016 până la 24/09/2016

Perioadă probe:de la 25/09/2016

Perioadă rezultate: de la 25/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice este a treia facultate, după numărul de studenţi, dintre cele 15 facultăţi ale Universității POLITEHNICA din Bucureşti. 
Facultatea IMST coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

  • studii universitare de Licență cu 10 programe de studii de licenţă acreditate în 3 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Masterat, cu 26 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare
  • studii universitare de Doctorat, în 2 domenii ştiințifice de doctorat

De asemenea, în cadrul Facultăţii IMST îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects. 
De asemenea, facultatea patronează trei centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori, CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD şi CEPEC/ Centrul de Promovare a Educaţiei Continue.

La facultatea IMST sunt înmatriculaţi 3103 studenţi la ciclurile de licenţă şi masterat și  298 doctoranzi in stagiu.

Studenți înmatriculați licență: 2.143

Studenți înmatriculați master: 1.265

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație