Mecatronică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Mecatronica este com­binaţia sinergică a ingineriei mecanice, ingineriei elec­tro­nice, ştiinţei calcula­toarelor, ingineriei contro­lului automat şi al ingineriei proiectării sistemelor în scopul creării, proiectării şi fabricării unor produse utile. Meca­tronică este o specializare al cărei plan de învăţământ integrează discipline având ca obiect de studiu principal ingineria mecanică, electronica şi ingineria sistemelor hard­ware şi software.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 180

Locuri disponibile (buget): 80

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2020 până la 07/08/2020

Perioadă probe: de la 07/08/2020

Perioadă rezultate: de la 07/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 28/08/2020 până la 04/09/2020

Perioadă probe: de la 04/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematica I
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Chimie
Mecanica I
Grafica asistata de calculator I
Utilizarea materialelor si tehnologii de fabricatie
Informatica aplicata I
Limbi moderne I
Educatie fizica si sport I
Educatie fizica si sport L1 (facultativ)
Limbi moderne L1 (facultativ)
Istoria culturii si civilizatiei (facultativ)
Psihologia educatiei (facultativ)
Analiza matematica II
Mecanica II
Fizica I
Grafica asistata de calculator II
Informatica aplicata II
Economie generala
Comunicare
Limbi moderne II
Educatie fizica si sport II
Proprietate industriala si intelectuala (opțional)
Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor (opțional)
Educatie fizica si sport L2 (facultativ)
Limbi moderne L2 (facultativ)
Pedagogie I (facultativ)
Practica 1 (1PC/60 ore) (facultativ)
Anul 2
Matematici speciale
Rezistenta materialelor
Mecanisme de mecanica fina
Control dimensional si metrologie
Programarea calculatoarelor
Electrotehnica industriala
Fizica II
Limba straina III
Educatie fizica si sport III
Limba straina L3 (facultativ)
Pedagogie II (facultativ)
Educatie fizica si sport L3 (facultativ)
Probabilitati si statistica aplicata
Elemente constructive de mecanica fina I
Bazele mecatronicii
Senzori si traductoare
Managementul proiectelor de dezvoltare a produselor
Metode numerice
Limba straina IV
Educatie fizica si sport IV
Limba straina L4 (facultativ)
Educatie fizica si sport L4 (facultativ)
Complemente de fizica (facultativ)
Estetica Industriala si design industrial (facultativ)
Didactica specialitatii (facultativ)
Practica 2 (1PC/60 ore) (facultativ)
Anul 3
Elemente constructive de mecanica fina II
Bazele sistemelor automate
Componente mecatronice digitale
Actionari hidropneumatice
Dinamica sistemelor mecatronice
Termotehnica
Contabilitate (opțional)
Sisteme de gestiune economica (opțional)
Practica pedagogica I (facultativ)
Instruire asistata de calculator (facultativ)
Complemente de mecanica fluidelor (facultativ)
Limba moderna V (facultativ)
Optica geometrica
Proiectarea asistata de calculator
Microprocesoare, microcontrolere
Tehnologii si sisteme integrate de fabricatie
Controlul si asigurarea calitatii
Sisteme de achizitie si interfete-instrumentatie virtuala
Practica 360 ore
Practica pedagogica II (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Examen absolvire Nivel I (facultativ)
Management industrial (facultativ)
Limba moderna VI (facultativ)
Anul 4
Proiectarea sistemelor mecatronice
Actionari electrice
Micro si nanotehnologii
Robotica
Sisteme de conducere in robotica
Inteligenta artificiala
Proprietate industriala si intelectuala (facultativ)
Tehnici multimedia 1 (facultativ)
Limba moderna VII (facultativ)
Laborator pentru elaborarea proiectului de diploma
Practica (60 ore)
Microrobotica (opțional)
Informatica industriala (opțional)
Sisteme inteligente de protezare si ortezare (opțional)
Sisteme de actionare inteligente (opțional)
Optomecatronica (opțional)
Mecatronica sistemelor biomedicale (opțional)
Roboti mobili (opțional)
Sisteme flexibile de asamblare si control (opțional)
Roboti pentru recuperare si reabilitare (opțional)
Hidronica si pneutronica (opțional)
Automate programabile (opțional)
Aparate pentru investigatii functionale si terapie (opțional)
Software pentru sisteme mecatronice (opțional)
Transmisii de date (opțional)
Sisteme medicale microelectromecanice (MEMS) (opțional)
Sisteme de telemetrie utilizate in mecatronica (facultativ)
Baze de date (facultativ)
Tehnici multimedia 2 (facultativ)
Limba moderna VIII (facultativ)

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

În prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Studenți înmatriculați licență: 995

Studenți înmatriculați master: 451

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație