Sisteme de control inteligente
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Îți recomandăm acest program de studii, dacă:

  • Dorești să îți perfecționezi cunoștințele de programare, reglare și control dobândite în cadrul programului de studii de licență;
  • Ești interesat de procesele de reglare și control industriale, de cum vede un robot, cum comunică roboții colaborativi, de sistemele de imagistică și măsurare utilizate în aparatura medicală.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.345 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza:

1. Nota finală de la examenul de licență (pondere de 50%);

2. Probă scrisă (pondere de 50%).

Bibliografia pentru proba scrisă poate fi găsită aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
DVD care conține: CV, scrisoare de intenție, portfolio, proiect teoretic sau practic
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Matematici avansate pentru ingineri
Biometrie computerizată
Teoria măsurării în medicină
Sisteme electronice încorporate
Sisteme cu evenimente discrete
Metode de cercetare, creativitate și inventică
Practică profesională 1
Sisteme vizuale artificiale și prelucrarea formelor
Instrumentație și sisteme avansate de măsurare
Sisteme de control autonome și distribuite
Capitole speciale de softcomputing
Sisteme de control predictive
Practică profesională 2
Anul 2
Sisteme evoluate de control în mecatronică
Controlul avansat al convertoarelor electronice de putere și al acționărilor electrice
Control distribuit și comunicații industriale
Soluții IoT
Rețele senzoriale
Practică profesională 3
Activitate de cercetare (Proiect)
Etică și integritate academică
Practică pentru lucrarea de disertație
Practică profesională 4

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație