Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele strategie ale programului de studii, în acord cu misiunea asumată, au în vedere:

• formarea de specialişti pentru organizaţii cum ar fi societăţi comerciale, instituţii sau autorităţi care să-şi desfăşoare activitatea în cadrul entităţilor organizatorice care se ocupă de calitatea produselor / serviciilor sau de sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor, sau de ambele grupuri de procese, acolo unde există sisteme de management integrat;

• cercetare fundamentală şi aplicativă privind îmbunătăţirea calităţii produselor / serviciilor şi ale activităţii de evaluare a riscurilor de sănătate şi securitate în muncă;

• cunoaşterea metodelor şi tehnicilor folosite prin care se urmăreşte maximizarea competitivităţii unei organizaţii, prin îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor / serviciilor şi a sănătăţii şi securităţii în muncă;

• identificarea importanţei calităţii şi a sănătăţii şi securităţii în muncă din punct de vedere economic şi strategic, pentru diverse tipuri de organizaţii;

• identificarea principiilor calităţii produselor / serviciilor şi a exigenţelor diferitelor standarde aplicabile în domeniul calităţii şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;

• abordarea cerinţelor comunităţii europene privind proiectarea, implementarea şi certificarea sistemelor de management specifice programului de studii;

• formarea de specialişti cu o flexibilitate profesională corespunzătoare, cu o viziune sistemică şi sistematică a cunoştinţelor şi priceperilor dobândite, capabili să abordeze în mod interdisciplinar problematica calităţii şi al sănătăţii şi securităţii în muncă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 29

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Selecția candidaților se face în funcție de următoarele criterii:

  • 50% - Susținerea unui interviu privind testarea cunoștintelor si capacităților cognitive
  • 50% - Media examenului de licență

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Managementul calitatii totale
Ergonomie
Managementul fiabilitatii si mentenabilitatii sistemelor tehnice
Managementul securitatii si sanatatii in munca
Tehnici si instrumente ale ingineriei calitatii
Controlul calitatii prin tehnici statistice
Metodologia cercetarii si inventica
Acreditare si certificare in domeniul calitatii
Etica si integritate academica
Metode si tehnici de evaluare a riscurilor
Anul 2
Ingineria si managementul integrat al sistemelor
Metodologie avansata
Auditul sistemelor de management
Expertize tehnice si evaluari in ingineria mecanica
Practica profesionala
Practica pentru pregatirea si elaborarea disertatiei

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management pregătește studenții pentru a deveni personal tehnic în domeniul ingineriei mecanice în proiectarea, executția și exploatarea instalațiilor, tehnologii și echipamente mecanice necesare în industria lemnului; în domeniul mecatronicii și robotică - cunoștințe privind proiectarea și execuția sistemelor și a produselor mecatronice, dezvoltarea de proiecte prototip, achiziție, întreținere, reparații, adaptarea know-how în domeniile: dispozitive de înregistrare a informațiilor și de redare, dispozitivele legate de birotică, echipamente biomechatronic și medicale, dispozitive de cercetare, autovehicule mecatronice, dispozitive optice și ultraacoustic, sisteme de automatizare și control, robotică.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație