Teologie romano-catolică pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Teologie Romano-Catolică aduce aproape de tine experienţe de mii de ani ale creştinismului sau ale lumii laice, care au îmbogăţit planeta. În încercarea de a se racorda într-o lume care a început să trăiască ca într-un sat global, profesorii acesteia încurajează tinerii să își urmeze chemarea, să o împlinească. Fiecare student este primit cu drag și integrat în comunitatea solidă pentru a se forma atât din punct de vedere teologic, cât și din perspectiva umană.

În anii de studiu teologic, te vei dedica știinţelor biblice, descoperirii, alături de profesori, a adevărului şi moralității în spaţiu public, a credinţei şi raţiunii, a moralei virtuţilor și practicii religioase.

Ca absolvent al specializării Romano-Catolică Pastorală poți deveni membru al clerului bisericesc, iar dacă nu vei dori să urmezi această vocație poți alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Descriere

Media de admitere:
– 100% Media examenului de Bacalaureat

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii liceale

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificatul de botez și o recomandare din partea parohului (numai pentru candidații la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală)
Declaratie pe propria raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Anul 1
Introducere generală în Sfânta Scriptură
Istoria Bisericii antice
Tehnologii informaţionale şi de comunicare
Introducere în Vechiul Testament
Istoria Bisericii medievale
Practică de specialitate: Muzica sacră
Filozofie: logica, cosmologia şi epistemologia
Teologie fundamentală: Revelaţia şi credinţa
Filozofie: Teodiceea, Etica
Teologie fundamentală: Credibilitatea revelaţiei
Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană) – la alegere
Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană) – la alegere
Istoria filozofiei antice
Limbi clasice: latină
Metodologia
Istoria filozofiei medievale
Anul 2
Ştiinţe biblice: Introducere în Noul Testament
Istoria Bisericii moderne
Ştiinţe biblice: Pentateuhul
Istoria Bisericii contemporane
Limba latină
Practică de specialitate: muzica gregoriană
Filozofie: cosmologie şi antropologie
Teologia religiilor
Filozofie: metafizica
Teologia fundamentală: ecleziologie
Limba ebraică biblică
Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană) – la alegere
Istoria filozofiei moderne
Practică pastorală*
Istoria filozofiei contemporane
Anul 3
Teologie dogmatică: Preasfânta Treime
Teologie dogmatică: Antropologia
Ştiinţe biblice: Cărţile istorice
Teologie morală generală
Introducere în Dreptul Canonic
Introducere în psihologia experienţei religioase
Introducere în liturgie
Ştiinţe biblice: Evangheliile sinoptice
Morala virtuţilor
Normele generale ale Dreptului Canonic
Patrologia şi patristica: până la Conciliul de la Niceea
Misiologia
Patrologia şi patristica: după Conciliul de la Niceea
Liturgia orelor
Istoria Bisericii Catolice din România
Practică pastorală*
Istoria muzicii sacre
Anul 4
Teologie dogmatică: Cristologia
Teologie dogmatică
Ştiinţe biblice: Scrierile sfântului Paul
Teologie morală: Doctrina socială a Bisericii
Dreptul canonic: Poporul lui Dumnezeu
Introducere în Teologie pastorală
Ştiinţe biblice: Profeţii
Teologie morală: Bioetica
Structura ierarhică a Bisericii
Teologie Liturgică: Dimensiunea timpului în liturgie
Patrologia şi patristica: Părinţii orientali
Introducere în Teologia spirituală
Patrologia şi patristica: Părinţii occidentali
Catehetică generală
Exerciţii de retorică

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Biserica catolică din Moldova a ajuns de mult la o fază de maturitate din toate punctele de vedere, iar pe planul învăţămîntului superior se simţea nevoia unei instituţii de învăţămînt care să răspundă la cererile multor tineri catolici de a avea acces la o cultură superioară specific catolică.

De pe băncile acestei facultăţi s-au ridicat deja sute de persoane, dintre care aproximativ o sută cincizeci sunt astăzi învăţători sau profesori de religie în şcolile statale. Actuala facultate reprezintă o maturizare a fostei facultăţi, o prezenţă stabilă juridic şi organizatoric a unei instituţii de învăţămînt universitar statal cu specific religios catolic. Facultatea de Teologie Romano-Catolică se află în colaborare, pentru disciplinele teologice, cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

Facultatea îşi asumă misiunea de a răspunde prompt şi competent, valorificînd tradiţia şcolii catolice universale, cea a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi a Institutului Teologic Romano-Catolic, pentru a promova deschiderea spre comunitatea academică internaţională.

Studenți înmatriculați licență: 119

Studenți înmatriculați master: 17

Cadre didactice: 16

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Promovabilitate licență: 88%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație