Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii (în limba engleză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Fizică a Universității din București este localizată pe Platforma București-Magurele, în imediata vecinătate a unor institute de cercetare.

Facultatea are o construcție relativ nouă (1974), spațioasă.

Facultatea de Fizică dispune în acest moment de infrastructura necesară desfășurării în bune condiții a activității de învățământ și cercetare. De asemenea există o preocupare continuă pentru dezvoltarea acestei infrastructuri.
     

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Selecția candidaților pentru toate programele de studiu oferite se face în funcție de următoarele criterii:

- Media generală de la examenul de Bacalaureat - 50%;

- Nota la testul grilă, susținut la alegere, din tematica examenului de Bacalaureat la una dintre disciplinele: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică - 50%;

La medii egale, departajarea candidaților se face în funcție de nota obținută la testul grilă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă probe: de la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă probe: de la 21/09/2019

Perioadă rezultate: de la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mecanică cuantică avansată și Fizică statistică cuantică
Fizica stării solide
Metode computaționale moderne în fizică
Introducere în teoria cuantică a sistemelor de particule identice
Teoria sistemelor nucleare și a reacțiilor fotonucleare
Fizica și tehnologia materialelor organice cu aplicații în electronică și optoelectronică
Mecanică cuantică relativistă
Informație și comunicație cuantică
Dinamica neliniară, haos, fizica sistemelor complexe
Practică de cercetare
Etică și Integritate Academică
Dublu click pentru editare
Anul 2
Introducere în teoria cuantică a câmpurilor și a particulelor elementare
Interacția radiației laser cu substanța
Electrodinamică cuantică
Teoria grupurilor cu aplicații în mecanică cuantică
Teoria materiei hadronice în condiții extreme și a plasmei de cuarci și gluoni
Aplicații moderne ale teoriei sistemelor

Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Magurele

Descriere

Facultatea de Fizică a Universității din București este localizată pe Platforma București-Măgurele, în imediata vecinătate a unor institute de cercetare. Facultatea are o construcție relativ nouă (1974), spațioasă. Facultatea de Fizică dispune în acest moment de infrastructura necesară desfășurării în bune condiții a activității de învățământ și cercetare. De asemenea există o preocupare continuă pentru dezvoltarea acestei infrastructuri.

Întreaga activitate didactică de formare-specializare și de cercetare științifică se desfășoară în cadrul celor 3 departamente ale facultății.

Biblioteca Facultății de Fizică ocupă un spațiu larg în clădire, cu sală mare de lectură, sală de împrumut, de documentare și depozite. Este dotată cu cărți, manuale (peste 105.000 volume) și un bogat depozit de reviste științifice. Biblioteca asigură documentarea științifică pentru studenți și cadre didactice. Din anul 2000 biblioteca dispune de o secție de împrumut informatizată, și în prezent se fac eforturi pentru informatizarea completă. Documentarea poate fi completată prin consultarea bibliotecii Institutului Central de Fizică, cea mai mare bibliotecă de profil din țară.

Studenți înmatriculați licență: 659

Studenți înmatriculați master: 345

Cadre didactice: 112

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație