Sisteme de programe financiare/ Financial Computing
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de masterat Financial Computing, în limba engleză, pregătește specialiști în domeniul sistemelor de programe pentru bănci și instituții financiare, care vor putea lucra în echipe mari, internaționale, responsabile de dezvoltarea unor soluții software complexe pentru gestiunea, proiectarea și mentenanța produselor IT bancare. Experiența completă de creare, utilizare și mentenanță a programelor complexe din domeniul financiar le va permite absolvenților să dezvolte aplicații bancare pentru care scalabilitatea, performanța și fiabilitatea sunt elemente esențiale.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Tehnologia informaţiei

Ultima medie (buget): 6.42

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Cifra de școlarizare pentru masterat, anul universitar 2019-2020, este:

  • 425 locuri fără taxă (245 pentru domeniul CTI, 180 pentru domeniile IS și IM)
  • 60 locuri cu taxă
  • 4 locuri pentru români de pretutindeni

cu mentiunea ca locurile pot fi eventual suplimentate, in functie de situatia la nivel UPB.

Admiterea: Include un examen scris.

Probă scrisă va avea durata de 2 ore.

În cadrul probei scrise, fiecare candidat poate alege subiectele corespunzătoare la exact 3 discipline din lista de mai jos.

1. Limbaje de Programare

2. Algoritmi

3. Calculatoare numerice

4. Baze de date

5. Arhitectura sistemelor de calcul

6. Protocoale de comunicație în Rețele de calculatoare

7. Rețele locale de calculatoare

8. Sisteme de operare

9. Inteligență artificială

10. Elemente de Grafică pe Calculator

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 03/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în analiza pieţei financiare (Introduction to Financial Market Analysis)
Data mining pentru informatică financiară (Data Mining for Computational Finance)
Proiectarea de software bancar (Banking Software Design)
Cercetare ştiinţifică şi practică
Ciclul de viaţă al sistemelor software bancare (Banking System Software Life Cycle)
Procese, produse şi servicii pentru finanţe şi bănci (Processes, products and services for finance and banking)
Auto-descoperirea şi comunicarea eficientă (soft skills) (Selfdiscovery and Effective communication (soft skills))
Cercetare ştiinţifică şi practică
Anul 2
Studii de caz din industria financiară (Industry Expert Lectures in Finance)
Interacţiunea om-calculator, aplicată (Applied Human Computer Interaction)
Învăţarea automată şi inteligenţă computaţională (Machine Learning and Computational Intelligence)
Fundamentele şi analitici Big Data (Big-Data Fundamentals and Analytics)
Cercetare ştiinţifică şi practică
Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare şi elaborare disertaţie
Etică

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Automatică şi Calculatoare a fost înfiinţată în anul 1967, fiind recunoscută şi integrată în circuitul comunităţii ştiinţifice internaţionale şi dezvoltă numeroase colaborări cu institute de cercetare şi companii din ţară şi din străinătate.

Facultatea dispune de laboratoare proprii moderne, dotate cu echipamente de ultimă generaţie, reprezentative pentru învăţământul tehnic superior din ţară. În cadrul laboratoarelor didactice se asigură pregătirea practică de bază, precum şi realizarea aplicaţiilor la proiectele de diplomă sau la temele de cercetare ştiinţifică.

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație