Finanțarea și administrarea afacerilor în turism-servicii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii masterale „FINANŢAREA ŞI ORGANIZAREA AFACERILOR ÎN TURISM-SERVICII” asigură formarea noului tip de economist-manager, cu abilităţi antreprenoriale, care să răspundă pe deplin cerinţelor şi problematicii mediului economic puternic concurenţial al afacerilor în turism şi servicii.

     Obiectivele generale ale programului pot fi sintetizate astfel:

  • Diversificarea şi completarea cunoştinţelor manageriale, printr-o abordare interdisciplinară a operaţiunilor economice, în vederea dezvoltării capacităţii de a acţiona responsabil, independent şi creativ în procesul de evaluare şi soluţionare a problemelor din mediul specific afacerilor în turism-servicii;
  • Dobândirea fundamentelor teoretice, cu implicaţii practice din domeniul administrării afacerilor în turism din perspectiva schimbărilor structurale ce au loc în economia naţională şi mondială sub imperativul globalizării şi al informatizării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de dosar

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/05/2019 până la 15/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 poze tip buletin
Carte de identitate (copie xerox)
Cerere înscriere tip (se procură de la secretariat)
Certificat de căsătorie;
Copie certificat de naştere (copie xerox)
Diploma / adeverinţa de licenţă doar pentru master
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Taxa de înscriere: 100 lei
Anul 1
Managementul piețelor financiare
Management contabil
Management financiar
Practică
Anul 2
Marketingul afacerilor
Simulări pe piața de capital
Tehnici de negociere

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Constanta

Descriere

Dinamismul mediului ştiinţific, tehnologic şi economic al acestui început de secol XXI constituie o permanentă şi iminentă provocare pentru unităţile de învăţământ în cadrul cărora se asigură instruirea generaţiei tinere, aflată în plin proces de formare şi dornică să-şi dezvolte o carieră profesională. Noi, colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Andrei Şaguna”, ne-am asumat misiunea de a forma specialişti în economie, conştientizând importanţa rolului învăţământului superior de a genera modele de gândire economică, de valorizare şi de acţiune posibil de extrapolat, în structura lor generală, în numeroase zone ale activităţii sociale.

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea „Andrei Șaguna” a dobândit personalitate juridică la 15 mai 1992, fiind prima instituție de învățământ superior particular, non-profit, înființată în Sud-Estul țării și a fost acreditată ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ, prin Legea 116/2005. Universitatea „Andrei Șaguna”, singura universitate particulară acreditată din Dobrogea, pregătește de 20 ani specialiști de elită printr-un program de învățământ superior calitativ și performant, recunoscut la nivel național și internațional, derulat la toate cele 13 specializări ale sale.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație