Artele și noile media (în limba maghiară)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masteratul oferă un cadru profesionist de pregătire şi este centrat pe cursuri specifice Artei Actorului (actorie de teatru, actorie de film, curs de moderator și realizator TV, pedagogie teatrală), eficiente calitativ şi din punct de vedere al timpului (pentru cei care au un job, cursurile sau repetițiile se pot face seara), venind în întâmpinarea cerinţelor masteranzilor.

Masteranzii de la Actorie vor avea posibilitatea să își îmbunătățească cunoştinţele dobândite în timpul facultăţii şi să le valorifice în producţii teatrale profesioniste, având sprijinul profesorilor care sunt profesionisti în domeniul artelor spectacolului.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Arte plastice

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic. Proiectul de cercetare se va anexa la dosarul de înscriere, în variantă tipărită.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 21/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Dosar plic
buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
cerere de înscriere tipizată (la secretariatul universității)
certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul);
certificatul de naştere – original și copie;
diploma de bacalaureat – copie;
diploma de licenţă în original; doar pentru master
dosar profesional cu materiale specific;
suplimentul de diplomă (foaia matricolă) al studiilor de licență – copie; doar pentru master
trei fotografii 2/3
Anul 1
Arta contemporana si marketing
Arta actorului
Expresivitatea şi măiestria vorbirii
Antrenamentul mijloacelor de expresie
Managementul proiectului artistic
Mass media
Arta actorului
Expresivitatea şi măiestria vorbirii
Antrenamentul mijloacelor de expresie
Managementul proiectului artistic
Mass media
Anul 2
Norme dramatice neconvenţionale
Tehnică şi producţie de teatru
Retorică aplicată în arta actorului
Antrenamentul mijloacelor de expresie
Spectacologie
Analiza critica

Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Arte în Limba Maghiară din cadrul Universității de Arte din Tîrgu-Mureș este structurată pe două departamente: Departamentul  de Teatru și Arte Vizuale și Științe ale Comunicării și Departamentul de Muzică.

În cadrul celor două departamente din cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară se regăsesc specializări care acoperă o paletă largă din domeniul artelor: actorie, regie, coregrafie, scenografie și eveniment artistic, teatrologie, arta actorului de animație,comunicare audiovizuală-multimedia, scriere dramatică.

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Profesionalism, deschidere, comunicare, tradiție, contemporaneitate, dorință de împlinire prin teatru, actualitate, totul pentru teatru, totul prin teatru. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este una dintre universitățile de profil care poartă în spate o lungă tradiție. În timp, a devenit locul ideal pentru orice posibil student care dorește să facă parte din lumea teatrului: arta actorului, regie, scenografie, coregrafie, teatrologie, teatru de animație, pedagogie muzicală, scriere dramatică - pe toate acestea le găsești la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație