SECURITATE ŞI APĂRARE
Program de master

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Informații și securitate națională

Specializare: Securitate şi apărare

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Proba 1: LIMBA ENGLEZĂ – examen scris, cu durata de 1,5 ore – nota minimă 6 (şase). Proba nr. 1 constă în verificarea cunoştinţelor de limba engleză. Proba este eliminatorie, candidaţii care nu obţin nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”. Candidaţii care fac dovada deţinerii certificatului de competenţă lingvistică STANAG-6001 valabil, nivel minim 1-2-2-1, nu mai susţin această probă. Proba de limba engleză se organizează conform Dispoziţiei D.M.R.U. nr. 4 din 06.02.2012 pe baza unei programe de examen construită în strictă conformitate cu programele şcolare de trunchi comun aflate în uz1 . Standardele de performanţă sunt elaborate în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba modernă 2, cu respectarea ,,Cadrului european comun de referinţă al limbilor: învăţare, predare, evaluare”. Proba constă în 3 (trei) secţiuni: 1. Înţelegerea mesajelor scrise; 2. Elemente de gramatică şi vocabular; 3. Producerea de mesaje scrise. Aceasta se elaborează cu respectarea competenţelor evaluate, caracteristicilor textului receptat sau produs, domeniilor tematice, precum şi a numărului şi tipului de cerinţe prevăzute în prezentul document. Proba 2: TACTICĂ (proba practic-aplicativă - hartă, exerciţiu practic aplicativ, justificări, etc.) cu durata de 6 ore Proba este eliminatorie, ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00 fiind declaraţi „RESPINS”. Proba va cuprinde un exerciţiu tactic pe hartă stabilit prin tragere la sorţi, din tematica şi bibliografia stabilită şi precizată la capitolul 3. Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 conform criteriilor de apreciere stabilite de autori şi aprobate de preşedintele comisiei de concurs. Proba 3: SPECIALITATE – examen scris, test grilă, cu durata de 3 ore Proba scrisă va cuprinde subiecte selectate prin tragere la sorţi, din tematica şi bibliografia stabilită şi precizată la capitolul 3, în limita a 30-90 de itemi. Proba este eliminatorie, ofiţerii-candidaţi care nu au obţinut media minimă 5,00 fiind declaraţi „RESPINS”. Proba va fi apreciată cu note de la 1,00 la 10 conform grilelor stabilite de autori şi aprobate de preşedintele comisiei de concurs. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 04/06/2019 până la 29/06/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019 până la 26/07/2019

Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Securitate și Apărare

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară : programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Cadre didactice: 51

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. 

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară: programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație