Teologie pastorală și misiologie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Liderul spiritual care nu mai creşte ajunge o piedică în calea lucrării. Programul de masterat în teologie pastorală şi misiologie răspunde viziunii lucrătorilor care-şi doresc să realizeze lucruri mari cu Dumnezeu pe plan academic şi practic. Secolul XXI aduce noi provocări pentru biserică. Dacă vrei să fii un lucrător eficient în generaţia ta, ai posibilitatea să creşti în cunoaştere, deprinderi de slujire şi caracter, ca apoi să-i ajuţi pe alţii să crească. În acest program, masteranzii vor studia perspectiva biblică asupra lucrării de păstorire şi misiune în contextul culturii postmoderne.

Caresuntavantajeleacestui

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1. Interviu motivațional și verificarea cunoștințelor de limba engleză. (notare admis / respins)

Conditii speciale:
-Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din România și să fie implicat în lucrări care au legătură cu profilul specializării (dovada: recomandare din partea bisericii locale).

 -Candidatul trebuie să dețină o diplomă de licență în orice domeniu.

-Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu-avansat (citire și traducere)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019 până la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 poze tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaia matricola
O scurtă autobiografie care să cuprindă aspectele motivaţionale şi evoluţia spirituală
Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii în care să fie menţionată calitatea morală a tânărului, precum și data botezului.
Anul 1
Teologie pastorală şi postmodernism
Orizonturi şi dezbateri actuale în bioetică
Hermeneutică avansată
Postmodernism şi misiologie
Postmodernism şi predicare
Consiliere spirituală
Homiletică şi retorică

Facultatea de Teologie

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 4

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Emanuel din Oradea este o școală unică în Europa. Se deosebește de toate celelalte universități prin faptul că este singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa; este dedicată dezvoltării echilibrate a studenților în domeniul spiritual și academic, cu un accent special pe formarea caracterului; promovează o viață autentică prin integrarea tuturor domeniilor de studiu în concepția creștină despre lume și viață.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație