Arta actorului (în limba maghiară)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masteratul oferă un cadru profesionist de pregătire şi este centrat pe cursuri specifice Artei Actorului (actorie de teatru, actorie de film, curs de moderator și realizator TV, pedagogie teatrală), eficiente calitativ şi din punct de vedere al timpului (pentru cei care au un job, cursurile sau repetițiile se pot face seara), venind în întâmpinarea cerinţelor masteranzilor.

Masteranzii de la Actorie vor avea posibilitatea să își îmbunătățească cunoştinţele dobândite în timpul facultăţii şi să le valorifice în producţii teatrale profesioniste, având sprijinul profesorilor care sunt profesionisti în domeniul artelor spectacolului.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Teatru şi artele spectacolului

Specializare: Artele spectacolului

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Specializarea: ARTA ACTORULUI

PROBA 1: - testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;

PROBA a 2-a: – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală; Media de absolvire a studiilor de licenţă: – pondere 30% din nota finală.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 21/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Dosar plic
buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
cerere de înscriere tipizată (la secretariatul universității)
certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul);
certificatul de naştere – original și copie;
diploma de bacalaureat – copie;
diploma de licenţă în original; doar pentru master
dosar profesional cu materiale specific;
suplimentul de diplomă (foaia matricolă) al studiilor de licență – copie; doar pentru master
trei fotografii 2/3
Anul 1
Forme dramatice neconvenţionale
Atelier de creaţie
Arta actorului
Improvizaţia ca formă de spectacol
Expresivitatea şi măiestria vorbirii
Antrenamentul mijloacelor de expresie
Managementul proiectului artistic
Anul 2
Forme dramatice neconvenţionale
Atelier de creaţie şi cercetare teatrală
Tehnică şi producţie de teatru
Tehnici actoriceşti în teatrul muzical
Retorică aplicată în arta actorului
Antrenamentul mijloacelor de expresie
Spectacologie

Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Arte în Limba Maghiară din cadrul Universității de Arte din Tîrgu-Mureș este structurată pe două departamente: Departamentul  de Teatru și Arte Vizuale și Științe ale Comunicării și Departamentul de Muzică.

În cadrul celor două departamente din cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară se regăsesc specializări care acoperă o paletă largă din domeniul artelor: actorie, regie, coregrafie, scenografie și eveniment artistic, teatrologie, arta actorului de animație,comunicare audiovizuală-multimedia, scriere dramatică.

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Profesionalism, deschidere, comunicare, tradiție, contemporaneitate, dorință de împlinire prin teatru, actualitate, totul pentru teatru, totul prin teatru. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este una dintre universitățile de profil care poartă în spate o lungă tradiție. În timp, a devenit locul ideal pentru orice posibil student care dorește să facă parte din lumea teatrului: arta actorului, regie, scenografie, coregrafie, teatrologie, teatru de animație, pedagogie muzicală, scriere dramatică - pe toate acestea le găsești la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație