Educație muzicală contemporană
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Pedagogie muzicală

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

PROBA 1 - oral – probă eliminatorie (se apreciază cu admis/respins) INTERVIU - Susținerea intenției de disertație.

PROBA a 2-a – scris, oral şi practic a. EXAMEN ORAL. Verificarea cunoştinţelor din domeniul istoriei muzicii şi esteticii muzicale conform bibliografiei (pondere 40% din nota finală) b. SOLFEGIU. Intonarea unui solfegiu tonal din repertoriul de examen, analiza sa ritmică şi melodică (pondere 40% din nota finală) Media la examenul de licenţă va avea o pondere 20% din nota finală.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Dosar profesional doar pentru master
buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
cerere de înscriere tipizată (la secretariatul universității)
certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul)
certificatul de naştere – original și copie
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Arte în Limba Română

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 8

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Profesionalism, deschidere, comunicare, tradiție, contemporaneitate, dorință de împlinire prin teatru, actualitate, totul pentru teatru, totul prin teatru. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este una dintre universitățile de profil care poartă în spate o lungă tradiție. În timp, a devenit locul ideal pentru orice posibil student care dorește să facă parte din lumea teatrului: arta actorului, regie, scenografie, coregrafie, teatrologie, teatru de animație, pedagogie muzicală, scriere dramatică - pe toate acestea le găsești la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație