Managemenul resurselor umane
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Universitatea Agora din municipiul Oradea este o insţituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică, fondată în anul 2000 de către Fundaţia Agora, acreditată  în 2010 de către ARACIS şi  validată de Parlamentul României, prin Legea 59/2012,  fiind parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior din România.

Deşi tânără şi de dimensiuni mici, cu două facultăți (Facultatea de  Ştiinţe Economice și Facultatea de Științe Juridice și Administrative),  Universitatea Agora este extrem de dinamică şi activă. În loc de o dezvoltare cantitativă este preferată una calitativă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă (taxa = 500 EUR/an sau în rate eșalonate cu un adaos procentual). Forma fără taxă (bursă Agora): Bursele Agora se acordă pe baza unor criterii de performanță, stabilite de către Consiliul de administrație al universității.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/04/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/08/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 27/09/2019

Anul 1
Management organizaţional
Managementul intercultural al resurselor umane
Strategiile organizaţiilor
Managementul schimbărilor organizaţionale
Recrutarea şi selecţia resurselor umane. Managementul talentului
Legislaţia muncii. Angajarea. Recompense şi sancţiuni. Conflictele de muncă
Leadership şi Echipa de înaltă performanţă
Anul 2
Comunicare şi negociere. Bune practici de inteligenţă emoţională
Managementul performantei
Motivarea şi evaluarea resurselor umane pentru performanţă. Cariera profesională
Managementul şi ergonomia ambientală
Software Open Source şi simulări în managementul resurselor umane
Aplicaţii ale sistemelor informatice în resurse umane Practică

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate.

Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație