Istorie şi civilizaţie europeană
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii masterale cu specializarea Istorie şi Civilizaţie Europeană, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport, pregăteşte specialişti de înaltă calificare pentru învăţământ şi cercetarea istorică, în condiţiile în care istoria se numără printre cele mai vechi şi de tradiţie discipline din învăţământul superior românesc.

Masteratul oferă un climat adecvat nu doar pentru pregătirea didactică, ci şi pentru viitoarea carieră ştiinţifică, având un personal didactic atestat, laboratoare bine echipate şi tehnici moderne de predare, precum şi biblioteci cu literatură de specialitate recentă şi în limbi de circulaţie internaţională.

Misiunea programului de studii masterale Istorie şi Civilizaţie Europeană se poate detalia în următoarele componente: educaţională, cercetare, dezvoltare şi formare profesională, comunicare cu mediul de specialitate naţional şi internaţional. O misiune importantă a specializării este aceea de a promova imaginea valorilor istorice locale şi naţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de la admitere este reprezentată de media de la licenţă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 25/06/2018 până la 30/07/2018

Perioadă rezultate: de la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Indoeuropenii
Religii europene
Limba engleză
Epoca migratiilor în europa (sec. III-VII)
Europa medievală
Evolutia familiei și a casătoriei în Europa
Limba engleză
Naţiuni şi naţionalităţi
Anul 2
Istoria uniunii europene
Noţiuni de cultură europeană
Mișcarea feministă europeană
Practică de profil
Mentalități colective. Europa – studii de caz
Noțiuni de imagologie. Imagologie istorică
Geografia uniunii europene
Cercetare pentru proiectul de disertație

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

 • Istorie

  Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Istorie

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Istorie

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Istorie

  Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării/Universitatea din Oradea

Lista de comparație