Politici administrative europene
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în  evaluarea de politici publice şi programe europene. Calificarea de evaluator de programe şi politici publice europene a fost validată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări. Validarea acestei calificări de master se bazează pe faptul că specializarea propusă are un caracter inovativ şi prezintă interes pentru comunitatea academică, fiind în acelaşi timp conectată cu cerinţele pieţei la nivel naţional şi internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru învăţământul superior din România, dar şi răspunde unei nevoi reale a societăţii, vizând reducerea deficitului de specialişti în evaluarea propunerilor de proiecte cu finanţare din partea Uniunii Europene.

Programul intenţionează să le ofere celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în ceea ce priveşte evaluarea de proiecte şi managementul fondurilor europene, metodele de evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit şi evaluare financiară.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie europeană

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de la admitere este reprezentată de media de la licenţă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 25/06/2018 până la 30/07/2018

Perioadă rezultate: de la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Politicile ue: sisteme și metode de evaluare
Analiza politicilor publice
Evaluarea proiectelor și a programelor europene
Politica socială a uniunii europene
Evaluarea performanței instituționale în organizațiile internaționale
Teorii critice ale politicilor publice
Evaluarea competențelor profesionale
Metode de evaluare economică. O introducere
Guvernanță europeană
Anul 2
Formularea şi implementarea politicii externe
Audit şi evaluare financiar-contabilă a proiectelor europene
Etica în conducerea şi managementul instituţiilor publice şi a organizaţiilor
Politica agricolă comună
Tranziţie, democratizare, europenizare: teorii, problematizări, modele
Strategie publică şi politici culturale
Evaluarea procesului decizional în uniunea europeană
Management public
Grupurile de interese şi societatea civilă: actori ai procesului decizional

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație