Educație fizică și consiliere sportivă
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu are ca scop formarea de profesori de educație fizică și sport, cu înaltă calificare pentru nivele de învățământ liceal și postliceal, respectiv, universitar şi de cercetare (cu doctorat), în domeniul Științei sportului și educației fizice, disciplinele care vor fi studiate fiind compatibile cu cele la nivel european, programul dobândind și o dimensiune internațională, alături de alte specializări ale universităţii, deja aflate la acest nivel calitativ și de recunoaștere academică cu brand internațional   al UMF Tîrgu Mureș.

Absolvenții cu această ocupație îşi vor putea desfăşura activitatea în diverse unități de învățământ, de la nivel gimnazial până la nivel de învățământ superior: școli gimnaziale, colegii naționale, colegii tehnologice, licee teoretice, licee tehnologice, licee vocaționale (sportiv, pedagogic, de artă, militar și de culte), școli postliceale, instituții de învățământ superior. Planul de învăţământ oferă flexibilitatea şi deschiderea necesare, pentru ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să îşi continue studiile doctorale în domeniul Științei sportului și educației fizice sau în alte domenii adiacente, putând să devină, numai cu această condiție, cadre didactice universitare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 46

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Selecţia candidaţilor se va face pe baza Metodologiei Admiterii 2017, elaborată de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, în care se prevede că pot candida, în ciclul universitar de masterat, absolvenţii programelor de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică (domeniul Educație fizică și sport), dar şi absolvenţi ai altor facultăţi, nivel licență, cu preocupări demonstrate - prin documente - în domeniul masteratului. La admitere, se va lua în considerare dosarul de absolvent (CV, media anilor de studii de licenţă, media examenului de licență etc.) şi nota obținută la un interviu de evaluare. Candidaţii vor prezenta o adeverinţă medicală de sănătate, conform cerinţelor legale. Tematica si bibliografia sunt propuse de conducătorul de masterat și sunt publicate cu 30 de zile înaintea concursului de admitere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 20/09/2018 până la 21/09/2018

Perioadă probe: de la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 26/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Memoriu de activitate științifică cu lista lucrărilor elaborate/publicate - dacă este cazul
Pentru absolvenții promoției 2018 - adeverință de Licență din care să reiasă media anilor de studiu și media examenului de licență
Anul 1
Didactica atletismului în liceu
Metodologia activităților fizice
Didactica educației fizice în liceu-I
Didactica jocului de baschet în liceu
Orientare și consiliere în cariera sportivă
Didactica jocului de volei în liceu
Deontologie și bioetică. Integritate academică
Antropologia biologică și mișcarea umană
Kinetoprofilaxia în activitățile fizice
Didactica educației fizice în liceu-II
Psihomotricitatea și educația psihomotrică
Turism activ și animație sportivă
Didactica gimnasticii în liceu
Dispciplină opțională: 1)Managementul centrelor de sănătate prin mișcare 2)Organizarea și metodologia competițiilor sportive școlare

Facultatea de Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

"Bine aţi venit!  Vă invit într-o călătorie în care să descoperiţi modernitatea şi tradiţia unei facultăţi de prestigiu din ţară: Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş.

Fiecare dintre noi căutăm direcţia şi sursa de la care să obţinem îndrumarea pentru calea pe care dorim să o parcurgem în viaţă, mai ales din punct de vedere profesional. Domeniul medical oferă profesii generoase, entuziaste, provocatoare, pe cât de solicitante pe atât de pline de viaţă; care ne aduc experienţe greu de egalat. Dacă există chemarea minţii şi a sufletului pentru aceasta, merită să o faceţi, merită să veniţi la Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş pentru a descoperi toate faţetele acestei profesii responsabile, demne şi plină de satisfacţii.

Facultatea noastră este sinonimă cu excelenţa în educaţie, cercetare şi îngrijire medicală, alături de marea familie universitară din care facem parte şi care este un brand local, naţional şi internaţional.

Încă de la primii paşi dincolo de poartă veţi descoperi freamătul caracteristic unei instituţii de învăţământ dinamice, ofertante, cu aspecte multiculturale care îi dau culoare şi originalitate. Este o instituţie de învăţământ susţinută de experienţa şi renumele corpului didactic, un creuzet al viitoarelor nume de prestigiu din medicină care abia aşteaptă să se formeze şi să devină medici pasionaţi, mari cercetători sau educatori valoroşi. Suntem responsabili pentru toţi cei care vin să ne caute, fie că doresc să fie studenţii noştri, fie că doresc să colaborăm împreună, fie că avem ţeluri comune privind responsabilitatea socială şi sprijinul comunităţii.

Facultatea de Medicină include în laboratoarele, amfiteatrele şi clinicile sale un număr anual de peste 3.400 de studenţi, coordonaţi de 379 de cadre didactice titulare, asigurând condiţii optime de pregătire a viitorilor medici şi asistenţi din diverse domenii medicale.

Misiunea Facultății de Medicină este aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate şi se realizează la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Dispunem de specializări de licenţă consacrate dar şi novatoare: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Educaţie fizică şi sport. Oferim trei linii de predare: română, maghiară şi engleză, acoperind un spectru larg de valori culturale şi experienţe comunitare. Procesul educaţional de bază este completat de cele patru programe de Masterate, de formarea de specialişti în domeniul medical prin Rezidenţiat, de programe de educaţie medicală continuă bine susţinute prin cursuri postuniversitare şi şcoli de vară, respectiv o Şcoală Doctorală de renume.

Infrastructura şi amfiteatrele moderne, laboratoarele spaţioase, biblioteca complet informatizată şi cu ofertă bogată, facilităţile sportive de anvergură, alături de Centrul de simulare şi abilităţi practice cu dotare excepţională demonstrează dorinţa noastră de a vă oferi un spaţiu de educare şi aplicare practică de top.

Parteneriatele cu universităţi din străinătate, deschiderea către experienţa europeană, susţinute de transparenţa mediului nostru academic au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa şi au asigurat colaborări de valoare în domenii variate de specializare.

Toate acestea se completează reciproc şi sunt principalele motive pentru care vă deschidem uşa şi vă invităm să veniţi alături de noi."

Cuvântul Decanului - Conf.dr. Monica Tarcea

Cadre didactice: 342

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație