Teorii și practici în artele vizuale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele programului

  •  specializarea absolventului într-o direcţie teoretică sau practică;
  •  antrenarea în activitativităţi de cercetare artistică sau ştiinţifică;
  •  asigurarea bazei de studiu pentru o eventuală activitate de cercetare artistică individuală (doctorat);
  •  obţinerea unor competenţe complementare studiilor de licenţă, cunoştinţele transmise având un caracter interdisciplinar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Istoria şi teoria artei

Locuri disponibile (total): 13

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 6

Ultima medie (buget): 7.0

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere

Concursul constă într-un interviu pe baza unei schiţe de proiect de cercetare teoretică sau a unui proiect de producţie de lucrări de artă bazate pe cercetare (care ar putea fi prezentate la finalul Masterului sub forma unei mape de lucrări sau într-o expoziţie).

Tema aleasă de candidat (prezentată în 20 de minute) poate fi susţinută, opţional, de o mapă de studii teoretice sau de o mapă de lucrări de artă. Tema propusă spre cercetare trebuie să fie de actualitate şi să vizeze aprofundarea teoretică a cunoştinţelor sau dezvoltarea practică a abilităţilor însuşite în cadrul studiilor de licenţă la specializarea Istoria şi teoria artei sau din domeniul Arte vizuale

Barem

- Actualitatea temei alese - 2 pct

- Originalitatea ideii de bază - 3 pct

- Calitatea documentaţiei - 2 pct

- Gradul de elaborare teoretică -2 pct

- Din oficiu - 1 pct

Condiţia pentru a fi ADMIS este media generală minimă 7 (şapte), pentru locurile finanţate de la buget şi 6 (şase) pentru locurile cu taxă.

În cazul egalităţii mediilor candidaţilor de pe ultimul loc, departajarea candidaţilor se va face luându-se în consideraţie media de la examenului de licenţă.

Scutiri de taxe de admitere

Sunt scutiţi de taxă de admitere:

 orfanii de ambii părinţi;

 cei care provin de la casele de copii sau plasament familial;

 Pentru scutirea taxei de admitere candidaţii vor depune adeverinţe doveditoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala Interviu pe baza unei schiţe de proiect de cercetare teoretică sau a unui proiect de producţie de lucrări de artă bazate pe cercetare

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi

Descriere

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

Cadre didactice: 63

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 290

Programe similare

Lista de comparație