Exegeza Biblică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 13

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 3

Ultima medie (buget): 9.44

Ultima medie (taxă): 9.29

Taxă anuală de studii: 1.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

(1) Concursul de admitere constă în susținerea unei probe orale privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, notată de la 1 la 10. Tematica și bibliografia sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”– Anexa 1.

(2) Media de admitere se calculează pe baza mediei examenului de licență și a notei obținute la proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, într-o pondere de 50% fiecare.

 (3) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

(4) Departajarea candidaților care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următoarele criterii:

1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de susținere a lucrării de licență;

2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala Nota de la 1 la 10

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului din eparhia de proveniență a candidatului (membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române) sau din partea ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase
Anul 1
Septuaginta-asp. lexicale, gramatice şi stilistice
Istoria gnozei și gnosticismul
Rolul și importanța Psaltirii pentru studiul Vechiului Testament
Pentateuhul și valoarea lui religios-morală
Persoana și lucrările lui Dumnezeu în lumina Vechiului Testament
Personalitatea Mântuitorului Iisus Hirstor în lumina Noului Testament
Vulgata-monument al limbii latine creștine
Evangheliile canonice ale Noului Testament
Concept biblic de Dumnezeu
Antropologia hristologică în lumina Noului Testament
Anul 2
Profeții mari și mici I, II
Teologia epistolelor pauline
Misiunea Bisericii oglindită în cărţile Noului Testament
Instituţii sociale şi religioase vetero-testamentare
Teologia epistolelor pauline
Dogmă și misiune în lucrarea Bisericii după Sfânta Scriptură
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității Teologie - Nivel II
Temeiuri biblice în textul legislației canonice ecumenice
Fundamente morale în Noul Testament
Cunoașterea lui Dumnezeu în lumina Vechiului Testament
Cunoașterea lui Dumnezeu în lumina Noului Testament

Facultatea de Teologie

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație