Eco-biotehnologii agricole și alimentare
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

  Studenții dobandesc competențe în proiectarea și dezvoltarea de echipamente și tehnologii pentru procesarea și controlul produselor agricole și alimentare, în evaluarea impactului bioproceselor asupra mediului înconjurător, în aplicarea reglementărilor și politicilor în domeniul agricol și alimentar.

  Finalizarea acestui program de studii le permite absolventilor aplicarea metodelor avansate în proiectarea, construcția și exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară și identificarea programelor și a entităților naționale și internaționale implicate în finanțarea măsurilor agricole și de dezvoltare rurală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 44

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 30

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.66

Ultima medie (taxă): 7.0

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media examenului de diplomă;

2. Nota de la proba 2 a examenului de diplomă;

3. Nota de la proba 1 a examenului de diplomă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 15/07/2018

Perioadă probe: de la 15/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă probe: de la 09/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Echipamente de producere și procesare avansată a produselor vegetale
Echipamente de producere și procesare avansată a produselor animaliere
Echipamente moderne pentru morărit și panificație
Reglementări și politci rurale europene
Construcții și infrastructuri rurale
Transmisii și utilaje moderne pentru agricultură
Utilaje moderne pentru gospodărire comunală
Anul 2
Mașini și instalații moderne pentru îmbunătățiri funciare
Metode moderne de condiționare, ambalare și etichetare a produselor agricole și alimentare
Transportul intern în unitățile agricole și alimentare
Protecția mediului în agricultură și unități agro-alimentare

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Deşi tânără, Facultatea de Alimentaţie şi Turism s-a făcut repede cunoscută prin promovarea unui învăţământ modern şi dinamic, racordat la sistemul internaţional, într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare şi mai importante în momentul de faţă: studiul alimentaţiei în armonie cu cel al industriei turismului şi ospitalităţii. Este singura facultate din România care abordează unitar alimentaţia şi turismul într-o viziune inginerească. Concomitent, problematica este studiată şi din perspectiva managementului, îmbinând aspectele tehnice cu cele specifice gospodăririi activităţii, ca şi concept de afacere (inginerie economică), dar și in raport cu natura (ecoturismul etc.).

Calitatea vieţii fiecărei persoane, ca şi întreaga evoluţie a societăţii, depind de starea nutriţiei şi de sănătatea fizică şi psihică a omului. Lumea se confruntă astăzi cu o explozie demografică, concomitent cu o accentuare a deteriorării resurselor agricole şi alimentare la nivelul planetei. Securitatea alimentară, siguranţa alimentului, precum şi dezvoltarea intensivă a turismului reprezintă deci o provocare fără precedent în istorie. De aceea trebuie să fim pregătiţi în secolul al XXI -lea să facem faţă “avalanşei”reprezentate de ridicarea calităţii vieţii, mai precis legate de nevoile cantitative şi calitative alimentare şi nevoilor tot mai mari ale oamenilor de a se reface fizic și psihic rapid şi agreabil prin vacanţe şi călătorii.

Ceea ce îşi propune Facultatea de Alimentaţie şi Turism este schimbarea opticii actuale şi abordarea turismului dincolo de sfera serviciilor şi anume din perspectiva producţiei, a tehnicii, a înlănţuirii de procese şi a creativităţii inginereşti. Sintagma “alimentaţie şi turism” s-a materializat printr-o serie de programe de studii cuprinzătoare pe trunchiul licenţă - masterat - doctorat, aşa încât cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul facultăţii reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, alcătuit majoritar din persoane cu experienţă, dar şi dintr-un grup de tineri entuziaşti. Aproape toţi membrii săi au doctoratul în domeniul pe care îl reprezintă.

Studenți înmatriculați licență: 1.184

Studenți înmatriculați master: 216

Cadre didactice: 24

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație