Contabilitate şi informatică de gestiune
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Știinte Economice și Administrative are misiunea de a forma, la nivel universitar și postuniversitar, ofițeri pentru armele/specialitățile militare aparținând Forțelor Terestre, precum și specialiști militari și civili pentru alți beneficiari din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. Misiunea se află în deplină concordanță cu Strategia de dezvoltare institutională a Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" și urmărește crearea de competențe profesionale generaleși specifice pentru armele/specialitățile militare: Intendență și Finanțe-Contabilitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 20

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Locurile disponibile sunt distribuite astfel:

Beneficiar: Ministerul Apărării Naționale

 • Finanțe-contabilitate: 13

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne

 • Finanțe-contabilitate: 2

Beneficiar: Serviciul de Informații Externe

 • Finanțe-contabilitate: 1

Beneficiar: Serciciul de Telecomunicații Speciale

 • Finanțe-contabilitate: 4

Admiterea se organizează într-o singură sesiune şi constă în evaluarea cunoştinţelor candidaţilor.

Admiterea cuprinde două probe scrise. Exceptând proba I – Limba engleză, concursul se desfăşoară în limba română.

Candidaţii pot susţine probele admiterii numai la un singur domeniu de studii universitare de licenţă şi la un singur beneficiar.

Probele admiterii sunt următoarele:

 • Proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test-grilă, durata – 90 de minute, nota minimă de admitere – 6,00.
 • Proba 2 – Matematică – test-grilă, durata – 180 de minute. Pondere în media de admitere – 100 %. Media minimă de admitere – 5,00.

Mai multe informații aici.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Da Proba scrisa test-grilă
Matematica Da Nu 100% Da Proba scrisa test-grilă

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematici aplicate în economie
Drept
Pshilogie
Informatică
Limba engleză
Bazele contabilitățuu
Educație fizică militară
Instrucție penrtu formarea deprinderilor de militar
Instrucție complementară
Macroeconomie
Statistică economică
Limba engleză
Contabilitate financiară
Finanțe publice
Sisteme informatice de gestiune
Educație fizică militară
Securitate militară
Instrucție pentru formarea deprinderilor de militar
Anul 2
Marketing
Finanțe
Limba engleză
Contabilitate financiară II
Bazele logisticii
Finanțarea apărării
Educație fizică militară
Instrucție pentru menținerea și dezvoltarea aptitudinală
Instrucție individuală de specialitate
Opțional 1
Managementul organizației
Limba engleză
Contabilitatea instituțiilor publice
Salarizare în armată
Contabilitate de gestiune
Practică universitară (de specialitate/stagiu)
Educație fizică militară
Instrucție complementară
Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
Instrucție individuală de specialitate
Opțional 2
Anul 3
Economie europeană
Fiscalitate
Control și audit intern
Contabilitatea instituțiilor de credit
Practica universitară (de specialitate/stagiu)
Educație fizică militară
Comunicare și relații publice
Instrucție pentru menținere și dezvoltare aptitudinală
Instrucție individuală de specialitate
Opțional 3
Opțional 4
Analiza economico-financiară
Sisteme și raportări financiare
Control și audit financiar
Achiziții publice
Practică universitară (de specialitate/stagiu)
Elaborarea lucrării de licență
Educație fizică militară
Instrucție penrtu menținere și dezvoltare aptitudinală
Opțional 5

Facultatea de Științe Economice și Administrative

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

 • conducator/lider militar;
 • luptator ;
 • specialist militar;
 • educator;
 • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 204

Programe similare

Lista de comparație