Electromecanică IFR
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

rogramul Electromecanică formează ingineri electricieni în domeniul Inginerie electrică, capabili să ocupe posturi în industria navală și nu numai (ofițer electrician, proiectant, instalații electrice, Inginer tehnolog și de proiectare, inspector etc.).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Locuri disponibile (total): 36

Locuri disponibile (buget): 36

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019 până la 25/09/2019

Perioadă rezultate: de la 25/09/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019

Perioadă probe: de la 03/09/2019 până la 04/09/2019

Perioadă rezultate: de la 04/09/2019

Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială I, II
Analiză matematică I, II
Educatie fizică facultativă I, II
Educație fizică
Fizică
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată I, II
Introducere în ingineria electrică navală
Istorie navală
Limba engleză
Limba engleză f I
Limba straină II
Marinărie
Mecanică Metode și procedee tehnologice în electrotehnică
Pregătire marinărească
Psihologie și sociologie
Bazele navigației
Chimie
Desen tehnic și infografică
Elemente generale de navigație
Limba engleză maritimă
Practică tehnologică
Teoria circuitelor electrice
Anul 2
Educatie fizică I, II
Educatie fizică facultativă I, II
Electronică analogică
Limba engleză I, II
Limba engleză maritimă
Limba straină II
Matematici speciale
Materiale electrotehnice
Rețele de calculatoare și baze de date
Teoria câmpului electromagnetic
Termotehnică
Drept maritim
Electronică digitală
Legislație maritimă
Linii de fabricaţie şi roboţi
Măsurări electrice și electronice
Metode numerice
Practică în domeniu
Sisteme cu microprocesoare
Teoria și construcția nave
Anul 3
Convertoare statice
Echipamente cu microunde
Echipamente de radiolocație
Echipamente electrice
Educație fizică V, VI
Limba engleză maritimă III
Limba engleză V, VI
Limba straină 2 V
Mașini electrice
Mașini și instalații navale
Teoria sistemelor automate I, II
Acționări electrice
Acționări hidraulice și pneumatice
Automatizări navale complexe
Creativitate tehnică
Microcontrolere și automate programabile
Motoare diesel navale
Practică de specialitate
Producerea și distribuția energiei electrice
Traductoare, interfețe și achiziții de date
Anul 4
Acționări electrice navale
Instalații de forță cu abur și gaze
Instalații frigorifice navale
Limba engleză maritimă și tehnici de comunicare
Mașini și instalații navale
Motoare diesel navale
Producerea și distribuția energiei electrice
Servomecanisme
Sisteme electronice de navigație
Sisteme integrate de navigație
Surse de energie
Acționări electrice navale
Aparate electrice de navigație
Automatizări navale complexe
Compatibilitatea electromagnetică la bordul navei
Comunicare și relații publice
Conducerea și supravegherea centralelor electrice navale
Instalații electrice de bord
Limba engleză
Management și marketing maritim
Mentenanața sistemelor electrice navale
Proiect de diplomă
Sisteme de propulsie electrică navală

Facultatea de Inginerie Marină

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Marină constribuie la pregătirea și formarea de ofițeri si ingineri in domeniul naval, atat la Sectia Marina Militara, cat si la Sectia Marina Comerciala. Datorita pregatirii fundamentale si de specialitate de care au parte, studentii isi dezvolta competentele necesare profesioniștilor din domeniul Ingineriei Marine pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu deosebit de competitiv.

Studentilor Sectiei de Marina Militara li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice carierei militare prin activitatile de pregatire militara de baza, ei devenind astfel capabili sa conduca actiuni militare si sa intrebuinteze armamentul si tehnica de lupta navala.

Studenți înmatriculați licență: 885

Studenți înmatriculați master: 100

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 17

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație