Arte plastice (Grafică)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul Grafică are ca scop formarea de specialiști pluridisciplinari din sfera artelor grafice, fie ei artiști vizuali care să poată activa într-o diversitate de medii și de tehnici, fie specialiști în zonele aplicative specifice ale artelor grafice. Multitudinea de direcții în care studenții noștri sunt antrenați pe parcursul celor trei ani de studii la nivel de licență însumează creația artistic autonomă din zona artelor grafice, gravură și tehnicile de multiplicare, grafică publicitară, grafică de carte, ilustrația și arta scrisului, procesarea digitală a imaginii sau imaginea fotografică văzută ca element circumscris creației grafice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 21

Ultima medie (buget): 8.1

Ultima medie (taxă): 7.4

Taxă anuală de studii: 4.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

1. Probă eliminatorie - (1 zi x 6 ore) - Compoziție cu personaje și obiecte Tehnica: la alegere (creion, cărbune, tuș, culori de apă – tempera sau acuarelă) Dimensiunea: 50/70 cm.

2. Probă de specialitate - (1 zi x 6 ore) - Desen – studiu de observaţie Tehnica : la alegere (creion sau cărbune) Dimensiunea : 50/70 cm.

3. Interviu şi mapă - oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în timpul concursului de admitere; - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări executate de candidat în afara concursului de admitere.

IMPORTANT: În vederea admiterii, Universitatea Naţională de Arte oferă posibilitatea celor interesaţi să se pregătească în spaţiile universităţii, cu personal didactic calificat, pe perioada vacanţei de vară, în perioada 30 iulie – 25 august 2018. Cursurile de pregătire se desfăşoară în două etape a câte două săptămâni, câte 6 ore pe zi (inclusiv sâmbăta). Taxa este de 600 lei pentru ambele etape; 300 lei perioada 30 iulie - 11 august 2018 (etapa I) şi 300 lei perioada 13 august – 25 august 2018 (etapa a II-a). Înscrierea pentru pregătire se va face începând cu data de 2 iulie 2018, de luni până vineri între orele 13:00-15:00.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut distincţii (premiile I, II şi III) la olimpiadele şcolare la nivel naţional, pe grupe de ţări, internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental sau mondial în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare (2016/2017 şi 2017/2018); premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din ultimii 4 ani de studiu (2014-2018), premii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, vor beneficia de şanse sporite la admitere (vezi Anexa 2). De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, cu condiția ca aceștia să nu depășească vârsta de 26 de ani [după certificatele de deces ale părinţilor, în original și copie, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, cadru didactic aflat în activitate, în cazul celor aflați în 10 această situație, aceștia beneficiind și de gratuitate la cazare în cămin; copie după diploma candidaţilor distinşi la olimpiadele şcolare internaţionale şi concursuri artistice naţionale în unul din ultimii doi ani studiu (2016/2017 şi 2017/2018), dacă sunt înscrişi pe lista Ministerului Educaţiei Naționale.

Mențiune: Universitatea Națională de Arte din București are pentru finanțarea la buget 2 locuri pentru candidații rromi, 7 locuri pentru absolvenții de licee din mediul rural, 9 locuri pentru românii de pretutindeni cu bursă și 7 locuri pentru românii de pretutindeni fără bursă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă probe: de la 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 16/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă practică Nu Nu N/A Da Proba practica Compoziție cu personaje și obiecte Tehnica: la alegere (creion, cărbune, tuș, culori de apă – tempera sau acuarelă) Dimensiunea: 50/70 cm.
Desen Da Nu N/A Nu Proba practica Desen – studiu de observaţie Tehnica : la alegere (creion sau cărbune) Dimensiunea : 50/70 cm.
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala Interviu și mapă.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Tehnici de reprezentare plastică - Bazele culorii
Tehnici de reprezentare plastică - Bazele desenului
Tehnici de reprezentare plastică - Bazele compoziției și analiza limbajului vizual
Tehnici de reprezentareplastică - Bazele modelajului
Tehnicile gravurii
Prelucrarea imaginii pe calculator
Crochiuri
Anul 2
Tehnici de reprezentare bi și tridimensională
Grafica editorială și publicitară - Elemente fundamentale de limbaj
Grafică pe computer
Tehnicile tradiționale ale gravurii
Foto-video - Tehnici de reprezentare
Practică
Anul 3
Concepte compoziționale în grafică
Concepete de grafică aplicată
Tehnici moderne în gravură
Foto-video în domeniul aplicativ
Practică - elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Arte Plastice

Universitatea Națională de Arte din București

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Arte Plastice (FAP) din cadrul Universității Naționale de Arte din București are ca scop instruirea studenților în domenii precum: pictură, grafică, sculptură, foto, video, procesare computerizată a imaginii, pedagogie și tehnico teoretice.

Studenți înmatriculați licență: 159

Studenți înmatriculați master: 104

Cadre didactice: 80

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 3

Universitatea Națională de Arte din București

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea Națională de Arte din București asigură o formare adecvată pentru viitorii practicieni si teoreticieni, premiză esentială a educației oferite fiind racordarea la cerințele societății române actuale, precum și sincronizarea cu tendințele și curentele artistice semnificative ale artei contemporane universale. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Arhitectură

  Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură/Universitatea din Oradea

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism/Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație