Teologie pastorală aplicată
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii are următoarele obiective, şi oferă următoarele abilităţi şi calificări:

Competenţe în consilierea spirituală a persoanelor confruntate cu situaţii de criză. Abilităţi necesare angajării în activitatea pastorală, la nivel parohial, cu diferitele categorii de vârstă. Predarea religiei romano-catolice în învăţământul liceal (pentru licenţiaţii în teologie, care au absolvit modulul pedagogic). Abilităţi pentru cercetarea teologică (inclusiv în cadrul doctoratului) în cazul licenţiaţilor în teologie.

Consilier spiritual în parohii şi instituţii ale Bisericii (scoli, instituţii pentru ocrotirea copiilor şi vârstnicilor). Profesor de religie (inclusiv în învăţământul liceal). Conducător de organizaţii si instituţii sociale şi de caritate ale Bisericii

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 7.14

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Prezentare unui plan de cercetare (subiect liber ales de 3-5 pagini) - 50% 
  • Media examenului de licență – 50%
  • Prezentare se susține în momentul înscrierii

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă probe: de la 10/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Prezentare Nu Da 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Cerere de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Anul 1
Dreptul matrimonial
Introducere în teologia pastorală
Antropologie dogmatică și mariologie
Literatura sapiențială
Introducere în teologia spirituală
Curs opțional 1
Limba italiană 1
Practica profesională 1
Dreptul penal bisericiesc
Odegetică
Spiritualitatea liturgiei orelor
Soteriologie și harul divin
Exegeza psalmilor
Curs opțional 2
Limba italiană 2
Practică profesională 2
Anul 2
Omiletică
Teologie sacramentală generală
Scrierile sfântului Paul
Teme fundamentale de teologie spirituală
Metodologia cercetării și integritatea academică
Curs opțional 3
Practică profesională 3
Administrația parohială
Liturgie pastorală
Teologie sacramentală specială
Teologie biblică a Noului Testament
Curs opțional 4
Curs opțional 5
Practică profesională 4

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca (UBB) - Centru Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca (UBB) - Centru Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

Lista de comparație