Administrarea afacerilor (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de licenţă Administrarea Afacerilor ID se adresează absolvenţilor ciclului superior al învăţământului preuniversitar) liceal şi îşi propune să pregătească în plan ştiinţific şi practic specialişti în administrarea afacerilor atât pentru companiile cu scop lucrativ, cât şi pentru cele din sectorul non-profit. Absolvenţii acestui program vor fi în măsură să culeagă, prelucreze şi analizeze informaţiile economice şi financiare, să elaboreze un plan de afaceri, să formuleze şi implementeze strategii şi politici de marketing pentru companii din diverse domenii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (taxă): 75

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Dreptul afacerilor
Management
Informatică
Psihologie
Limba engleză, franceză, germană I, II
Contabilitate
Statistică
Macroeconomie
Marketing
Educație fizică și sport
Comunicare și relații publice în afaceri
Anul 2
Finanțe
Cercetări de marketing
Tehnica negocierii afacerilor
Tehnici și operațiuni bancare
Limba engleză, franceză, germană III, IV
Managementul calității
Bazele merceologiei
Asigurări și reasigurări
Contabilitate managerială
Evaluarea și finanțarea investițiilor
Anteprenoriat
Economie europeană
Marketingul serviciilor
Merceologie alimentară și nealimentară
Anul 3
Comportamentul consumatorului
Analiză economico financiară
Sisteme informaționale de gestiune
Audit Intern
Burse de mărfuri și valori
Management strategic
Etică în afaceri
Managementul resurselor umane
Marketing internațional
Mediul de afaceri european
Concurența și prețuri
Tranzacții și tehnici comerciale
Simulări în afaceri
Burse internaționale de mărfuri
Inițierea afacerii
Economia riscului
Management strategic
Metodologia elaborării lucrării de licență

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație