Limba si literatura chineza - Limba si literatura engleza
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul general al programului de studiu Literatura Chineză - Limba și literatura Engleză este acela de a oferi înțelegere celei mai vechi civilizații a lumii și de a forma specialiști în domeniu, competitivi pe piața națională și internațională a muncii, care să aibă o perspectivă alternativă asupra lumii moderne de astăzi.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbi moderne aplicate

Specializare: Limbi moderne aplicate

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 30

Ultima medie (buget): 7.37

Taxă anuală de studii: 3.650 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/06/2020 până la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 23/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020 până la 27/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria literaturii: Lingvistică generală
Structura limbii chineze
Lectură și comunicare
Informatică
Inițiere în metodologia de cercetare științifică
Educație fizică
Literatură comparată
Introducere în scrierea caracterelor chinezești
Comunicare orală și scrisă - Limba engleză
Lectură și comunicare
Practica limbii
Anul 2
Structura limbii chineze
Cultură și civilizație - engleză
Audiție și comunicare
Structura limbii engleze
Cultura și civilizația chineză
Literatură (Iluminismul, Teatrul englez, Romantismul)
Literatură (Literatura engleză veche și renașterii)
Practica limbii
Discipline opționale (Literatura americană în film, Literatură universală, Mituri și literatură, Etnologie și folclor, Metode și abordări în literatura comparată, Limba și societatea)
Anul 3
Structura limbii chineze
Literatură (Epoca Victoriană și secolele XIX-XX)
Literatura chineză veche
Structura limbii engleze
Literatură americană
Literatura chineză modernă
Istoria limbii engleze
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opționale (Traducerea, analiza și utilizarea gengyurilor, Varietăți teritoriale ale limbii engleze, Comparatism literarm Traduceri și interpretări în limba chineză, Teorii ale romanului)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație