Inginerie si management în alimentatie publica si agroturism (la Satu Mare)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Specializare: Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie se face pe baza mediei ponderate între media examenului de Bacalaureat (80%) și nota de la proba Limba și literatura română din cadrul exmenului de bacalaureat (20%).

Pentru candidații cu aceleași medii generale, departajarea se va efectua pe baza următoarelor criterii aplicate succesiv:

  • în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat
  • În ordinea descrescătoare a mediei generale a anilor de studiu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 25/07/2018 până la 30/07/2018

Perioadă rezultate: de la 31/07/2018 până la 01/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018 până la 28/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Aviz psihologic
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie - extensie Satu Mare

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație