Marketing (la Satu Mare)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

 

Programul de licenţă Marketing îşi propune să formeze specialişti de înaltă calitate capabili să ofere soluţii pertinente în activităţi de prospectare a pieţelor, negociere, comunicare şi promovare, precum şi să contribuie la elaborarea unor decizii eficiente pentru buna funcţionare a activităţii firmelor private şi instituţiilor din sistemul economic românesc şi cel european. Acest program oferă o educaţie economică persoanelor care au studii liceale şi adaugă valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie, ca suport pentru dezvoltarea de cariere  în domeniile: marketingul firmelor, comerţ intern şi internaţional, relaţii publice, vânzări, creaţie publicitară,  design de produse, branding, comunicare.

Obiectivul general al programului de studii este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul marketingului, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor concrete şi luarea unor decizii specifice pentru tipul de activitate practicat.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Marketing

Specializare: Marketing

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (taxă): 75

Ultima medie (taxă): 5.81

Taxă anuală de studii: 3.650 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Criterii admitere:

- media ponderata intre media examenului de bacalaureat (80%) si nota de la proba Limba si literatura romana (proba scrisa) din cadrul examenului de bacalaureat (20%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/07/2020 până la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 23/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020 până la 27/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie / 1 sem
Matematici aplicate în economie / 1 sem
Geografia resurselor și economia mediului / 1 sem
Economia întreprinderii / 1 sem
Bazele informaticii / 1 sem
Economie europeană / 1 sem
Macroeconomie / 1 sem
Statistică / 1 sem
Bazele contabilităţii / 1 sem
Dreptul afacerilor / 1 sem
Bazele marketingului / 1 sem
Finanțe publice / 1 sem
Limba engleză / 2 sem
Educaţie fizică / 2 sem
Anul 2
Management / 1 sem
Finanţe publice / 1 sem
Bazele marketingului / 1 sem
Contabilitate financiară / 1 sem
Comunicare de afaceri în limba engleză / 1 sem
Cercetări de marketing / 1 sem
Marketing direct / 1 sem
Studiul comportamentului consumatorului / 1 sem
Managementul resurselor umane / 1 sem
Managementul logisticii / 1 sem
Practică / 1 sem
Educaţie fizică / 2 sem
Sisteme informatice în afaceri / 1 sem
Econometrie / 1 sem
Programare matematică şi teoria jocurilor / 1 sem
Teoria grafurilor cu aplicaţii în economie / 1 sem
Analiza datelor de marketing / 1 sem
Anul 3
Tehnici promoţionale / 1 sem
Marketingul serviciilor / 1 sem
Proiecte economice în marketing / 1 sem
Analiză economico-financiară / 1 sem
Marketing business to business / 1 sem
Marketingul micilor afaceri / 1 sem
Tehnici de negociere si comunicare / 1 sem
Management strategic / 1 sem
Marketing internaţional / 1 sem
Management comercial / 1 sem
Marketing agroalimentar / 1 sem
Tehnici de vânzare / 1 sem
Managementul calităţii / 1 sem
Management ecologic / 1 sem
Simulări de marketing / 1 sem
Marketing turistic / 1 sem

Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie - extensie Satu Mare

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

 • Marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Analiză şi strategie de marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing şi comunicare în afaceri

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație