Ingineria si managementul afacerilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul Ingineria și managementul afacerilor face parte din domeniul de studiu Inginerie și Management.

Dacă îți place domeniul antreprenoriatului și managementului, dar ai vrea în același timp o carieră în inginerie, programul de studii Ingineria și Managementul Afacerilor este cea mai potrivită opțiune.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 65

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 24/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cerere de înscriere
Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
Diploma de licenţă; doar pentru master
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Bazele managementului I, II
Informatică aplicată I, II
Bazele economiei I, II
Inginerie mecanică
Analiză matematică
Grafică asistată de calculator I, II
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Comunicare
Educație fizică și sport I
Opționale (Elemente de drept, Legislația proprietății intelectuale și industriale, Materiale industriale, Știința și ingineria materialelor)
Discipline facultative (Istoria tehnologiilor, Legislație europeană pentru afaceri)
Anul 2
Teoria probabilităților și statistică matematică
Chimie
Cercetare operațională
Design industrial I, II
Contabilitate
Bazele ingineriei sistemelor de producție
Baze de date în management
Bazele proceselor textile
Finanțe și credit
Drept comercial
Managementul întreprinderii simulate
Educație fizică și sport II
Practică
Opționale (Mașini și echipamente industriale, Tehnologii textile industriale)
Discipline facultative (Comunicare în afaceri, Istoria afacerilor)
Anul 3
Analiza economico - financiară
Managementul calității
Burse de mărfuri și valori
Ingineria și designul produselor I
Managementul proiectelor
Design pentru industria modei I
E-Business
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
Finisarea produselor textile
Managementul ciclului de viață al produsului
Managementul performanței
Textile funcționale
Managementul mediului
Limbi moderne I
Practică în întreprinderea simulată
Opționale (Inovare tehnologică, Analiză și ingineria valorii, Cercetări de marketing, Comportamentul consumatorului)
Discipline facultative (Estetica produsului, Managementul echipelor)
Anul 4
Design pentru industria modei II
Modele de afaceri
Management productiv total
Ingineria și designul produselor II
Logistică
Management industrial
Inițierea și dezvoltarea unei afaceri
CAD în tricotaje
Modelarea și simularea sistemelor de producție
Managementul resurselor umane
Sisteme flexibile de producție
CAD în confecții
Limbi moderne II
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Opționale (Management strategic, Management industrial)
Discipline facultative (Istoria modei, Managementul tehnologiilor globale)

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a forma INGINERI și MANAGERI care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, economice şi manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei economiei globale şi noilor tehnologii, cu șanse reale în competiţia de pe piaţa europeană a forţei de muncă.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație