Asistenta medicală generală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Asistență medicală generală din cadrul Facultății de Medicină are extensie la Lugoj.

Misiunea programului este bazată pe competenţa echipei academice şi calitatea cercetării şi actului medical este:

- De a forma studenţi calificaţi, responsabili, de pe tot globul, utilizând cele mai bune metode de instruire medicală, bazate pe valorile jurământului lui Hippocrate.

- De a motiva studenţii să se perfecţioneze profesional continuu de-a lungul vieţii.

- De a adapta profilul profesional în educaţie şi cercetare la cererea de pe piaţa muncii. 

- De a contribui permanent la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii populaţiei în România şi în lume.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 25

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.58

Ultima medie (taxă): 7.58

Taxă anuală de studii: 200 lei

Taxă de înscriere: 3.000 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza: 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:

- 50 de întrebări de Biologie – 50 puncte - 5,56 puncte din oficiu (pentru prezență).

*Punctajul final de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la proba scrisă, cu punctele acordate din oficiu. Punctajul final se transformă în notă finală prin înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare primele două zecimale, fără a se rotunji). Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 06/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 50% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Copie după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele)
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Opisul documentelor depuse la dosar
Anul 1
Anatomie
Histologie
Fiziologie
Genetică medicală
Fiziopatologie
Biochimie
Microbiologie-Virusologie
Parazitologie
Informatică și biostatistică medicală
Igienă
Biologie celulară și moleculară
Metodologia cercetării
Măsuri de prim ajutor
Limba modernă
Ed. fizică
Practică
Anul 2
Nursingul pacientului și ambientului
Principii teoretice și practice de nursing
Legislația în asistența medicală
Imunologie și alergologie
Semiologie medicală
Semiologie chirurgicală
Management în nursing
Nursing comunitar și asistență socială
Psihologie și științele comportamentului
Radiologie și imagistică medicală
Farmacologie
Biofizică
Noțiuni de bază în nursing
Etică și deontologie în nursing
Practică
Recoltarea, transportul, depozitarea, prelucrarea probelor biologice (Opțional)
Managementul deșeurilor din unitățile medicale: chimice, biologice și radioactive (Opțional)
Anul 3
Medicină internă
Nursing în medicină internă
Chirurgie generală, ortopedie, urologie
Nursing în chirurgie generală, ortopedie, urologie
Neurologie și Psihiatrie
ATI, urgențe medicale și chirurgicale
Nursing în ATI, urgențe medicale și chirurgicale
Obstetrică - Ginecologie
Pediatrie, puericultură și neonatologie
Nursing în pediatrie, puericultură și neonatologie
Boli infecțioase și epidemiologie
Nursing în boli infecțioase
Morfopatologie
Practică
Anul 4
Patologie medicală
Nursing în patologie medicală
Patologie chirurgicală
Sterilitate și contracepție
Nursing în oncologie
Nursing în neurologie și psihiatrie
Nursingul copilului și patologie chirurgicală
Nursing în obstetrică - ginecologie
Abilități practice
Pregătirea examenului de licență

Facultatea de Medicină - extensie Lugoj

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Lugoj

Descriere

Facultatea de Medicină are ca obiectiv major integrarea învăţământului medical în sistemul european, în ideea creării Spaţiului European al Educaţiei Academice. Formarea universitară de bază în domeniul medical urmăreşte:

1. Promovarea unui învăţământ medical de calitate centrat pe student adaptat modelului european de standarde bazat pe cunoștințe, abilități practice și aptitudini etc.

2. Asigurarea valorii profesionale şi a competitivităţii propriilor absolvenţi conform descriptorilor competenţelor profesionale şi transversale din Cadrul European al Calificărilor în domeniul medical, programul de studiu MEDICINĂ.

3. Promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi clinice, cu aplicaţii practice în înţelegerea şi utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, pentru clasificarea universităţii în categoria A de excelenţă.

4. Extinderea şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale, prin realizarea de acorduri de colaborare efectivă, schimburi de experienţă şi mobilităţi cu instituţii academice şi companii interesate din UE şi din lume.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.500

Programe similare

Lista de comparație