Asistenta de farmacie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cei trei ani de studiu ai specializării de Asistență Medicală Generală se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență în asistență medicală (asistent medical licențiat). Pregătirea în specialitate poate fi continuată prin masterat și doctorat.
Inserția absolvenților programului de studiu de Asistență Medicală Generală pe piața muncii este una foarte bună, marea majoritate fiind încadrați imediat după absolvire pe posturi corespunzătoare specializării obținute.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Asistenţă de farmacie

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 5.01

Ultima medie (taxă): 6.5

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza:

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:

- 50 de întrebări de Botanică – 50 puncte;

- 5,56 puncte din oficiu (pentru prezență).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 06/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 50% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Copie după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele)
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Opisul documentelor depuse la dosar
Anul 1
Bazele chimice ale medicamentului (semestrul I - Chimie anorganică, semestrul II - Chimie organică)
Bazele fizico-chimice ale preformulării medicamentului
Anatomie, fiziologie și fiziopatologie
Tehnici de analiză instrumentală
Plante medicinale
Microbiologie
Informatică
Biologie celulară și moleculară
Produse parafarmaceutice și tehnico-medicale
Terminologie farmaceutică și medicală
Prim ajutor
Limbă modernă
Educație fizică
Discipline opționale (1 curs la alegere din 2)
Istoria farmaciei
Etică și integritate academică
Practică de vară
Anul 2
Chimie terapeutică
Bazele tehnicii farmaceutice
Produse vegetale
Biochimie descriptivă și metabolică
Produse cosmetice
Elemente de nutriție
Farmacologie
Suplimente alimentare
Fitoterapie
Elemente de toxicologie
Bioetică și deontologie farmaceutică
Patologie clinică
Metodologia cercetării științifice
Discipline opționale (1 curs la alegere din 2)
Istoria farmaciei
Medicamente biologice
Practică de vară
Anul 3
Analiza medicamentului
Farmacologie
Toxicologie
Industria medicamentului și biotehnologii farmaceutice
Dermatofarmacie, cosmetologie
Nutriție și produse dietetice
Management și marketing
Medicamente biologice
Farmacovigilență
Opționale (Plante toxice, Medicamente de uz veterinar, Urgențe medicale, Noțiuni de etică farmaceutică)
Stagiu practic obligatoriu în centrul universitar Timișoara, în farmacii comunitare și de spital

Facultatea de Farmacie - extensie Lugoj

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Lugoj

Descriere

Misiunea Facultăţii de Farmacie cu extensia la Lugoj este de a crea un mediu educaţional şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant: comunicării, creativităţii şi obţinerii de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate în domeniul medicamentului, prin construirea unei puternice comunităţi academice în care să primeze atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice pentru ocrotirea sănătăţii.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.500

Programe similare

Lista de comparație