Inginerie economica industriala
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Inginerul economist, cum este numit absolventul specializării IEI, dobândeşte competenţe interdisciplinare, de natură tehnică, economică şi managerială (programare şi operare pe calculator, proiectare produse şi tehnologii de fabricaţie, managementul calităţii produselor şi proceselor, managementul sistemelor de producţie, logistică industrială, analiză economico-financiară a firmelor industriale) care îi permit să lucreze în diferite domenii industriale, în cercetare sau în învăţământ.

Astfel, inginerul economist îşi găseşte locul în diverse niveluri de conducere şi departamente, în mod special în cele de vânzări, marketing, cumpărări, gestiunea producţiei, logistică, dar şi în departamentele tehnice (proiectare, cercetare etc.) sau de resurse umane ale întreprinderilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.01

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR:

Media de concurs = 100% Media de bacalaureat

Criterii de departajare: 
1. Nota de la proba de Limba şi literatura română de la bacalaureat
2. Nota de la proba de matematică de la bacalaureat

 

 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită la secretariatul facultăţii.
 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Se achită o taxă de 20 de lei pe domeniu, atunci când un candidat este deja înscris la un domeniu de o la altă facultate a Universității din Craiova

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

  • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;

  • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;

  • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

  • Bursieri straini de etnie romana

  • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);

  • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

  • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;

  • adeverinta de deces a ambilor parinti;

  • adeverinta de la casele de copii.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
30 coli A4
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Chimie
Fizică
Bazele utilizării calculatoarelor
Geometrie descriptivă
Desen tehnic
Algebră, geometrie analitică și diferențială
Studiul materialelor
Mecanică și vibrații mecanice
Tehnologia materialelor
Comunicare managerială
Comunicare și etică profesională
Limba engleză
Sport
Limba franceză (opțional)
Limba germană (opțional)
Limba germană (facultativ)
Limba franceză (facultativ)
Anul 2
Desen tehnic
Matematici speciale
Metode și programe de calcul numeric
Proiectarea asistată de calculator
Rezistența materialelor
Termotehnică și mașini termice
Electrotehnică și mașini electrice
Toleranțe și control dimensional
Practică
Limba engleză
Sport
Limba franceză (opțional)
Limba germană (opțional)
Limba germană (facultativ)
Limba franceză (facultativ)
Anul 3
Sisteme integrate CAE
Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
Electronică și automatizări
Teoria sistemelor economice
Finanțe și investiții
Mecanisme și organe de mașini
Bazele așchierii și scule așchietoare
Contabilitate
Bazele ingineriei și managementul sistemelor de producție
Tehnologii și utilaje de deformare
Calcul, preț și cost
Ingineria și designul produselor
Practică
Teorie economică (opțional)
Economia întreprinderii (opțional)
Economie generală (opțional)
Limba engleză (facultativ)
Limba engleză (facultativ)
Limba franceză (facultativ)
Sport (facultativ)
Anul 4
Dreptul muncii și protecșiei sociale
Drept comunitar
Bilațuri contabile
Management financiar și analiză economică a sistemelor de producție
Alegerea și utilizarea materialelor
Ingineria sistemelor de producție
Managementul proiectelor
Management strategic
Elaborarea proiectului de diplomă
Burse de mărfuri și valori
Marketing și strategii de marketing
Afaceri mici și mijlocii (opțional)
Dezvoltarea unei afaceri (opțional)
Monedă, credit, bănci (opțional)
Relații economice internaționale (opțional)
Tehnologii de fabricare (opțional)
Tehnologii moderne de prelucrare (opțional)
Thehnologii și echipamente de control (opțional)
Utilaje de fabricație (opțional)
Construcție și exploatare mașini unelte (opțional)
Mentenanța sistemelor de fabricație (opțional)
Tratamente termice și de suprafață (opțional)
Ingineria suprafețelor (opțional)
Tribologie (opțional)
Materiale și tehnologii nepoluante (opțional)
Nanomateriale și nanotehnologii (opțional)
Materiale și tehnologii avansate (opțional)
Recuperarea, reciclarea și recircularea materialelor (opțional)
Ecotoxicologie (opțional)
Tehnologii de recondiționare (opțional)
Modelarea și simularea proceselor de fabricație (opțional)
Optimizarea proceselor de fabricație (opțional)
Bazele cercetării experimentale (opțional)
Managementul calității (facultativ)
Etică și risc în afaceri (facultativ)
Limba engleză (facultativ)
Limba franceză (facultativ)
Limba germană (facultativ)
Tehnica negocierii (facultativ)
Ingineria afacerilor bazate pe comerț electronic (facultativ)
Intruire asistată pe calculator (facultativ)
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)

Facultatea de Mecanica

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație