Navigatie si transport maritim si fluvial
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM şi-a asumat MISIUNEA de a promova un învăţământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu exigenţele învăţământului european şi mondial, conservând tradiţiile academice naţionale. În îndeplinirea misiunii asumate, Facultatea de NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM se susţine prin Planul Stategic şi Planul Operaţional care vizează, în esenţă:

 • Realizarea la un înalt nivel academic a procesului educaţional, de formare profesională permanentă a specialiştilor în domenii inginereşti, prin dezvoltarea competenţelor specifice diferitelor specializări;
 • Formarea şi dezvoltarea gândirii şi creativităţii, a respectului faţă de muncă, de valorile morale individuale şi la nivelul societăţii, armonizarea intereselor personale cu cele colective;
 • Armonizarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice cu standardele europene prin:
  • promovarea unei oferte educaţionale dinamice, diversificate, flexibile şi atractive în acord cu cerinţele pieţei profesionale şi tendinţele de dezvoltare în ştiinţă şi tehnologie atât prin activităţi de educaţie şi instruire continuă cât şi prin învăţământ la distanţă sau în format e-learning;
  • dezvoltarea de programe comune cu alte instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare, companii, societăţi economice şi comerciale care să permită transferul de ştiinţă, tehnologie şi servicii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria materialelor

Specializare: Ştiinţa materialelor

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 22

Ultima medie (buget): 6.03

Ultima medie (taxă): 6.32

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR:

Media de concurs = 100% Media de bacalaureat

Criterii de departajare: 
1. Nota de la proba de Limba şi literatura română de la bacalaureat
2. Nota de la proba de matematică de la bacalaureat

 

 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită la secretariatul facultăţii.
 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Se achită o taxă de 20 de lei pe domeniu, atunci când un candidat este deja înscris la un domeniu de o la altă facultate a Universității din Craiova

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

  • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;

  • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;

  • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.

  • Bursieri straini de etnie romana

  • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);

  • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

  • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;

  • adeverinta de deces a ambilor parinti;

  • adeverinta de la casele de copii.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
30 coli A4
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Chimie
Fizică
Bazele utilizării calculatoarelor
Geometrie descriptivă
Desen tehnic
Algebră, geometrie analitică și diferențială
Studiul materialelor
Mecanică și vibrații mecanice
Pregătire marinărească
Comunicare managerială (opțional)
Comunicare și etică profesională (opțional)
Limba engleză
Sport
Limba străină 1a (opțional)
Limba străină 1b (opțional)
Limba străină (facultativ)
Practică în domeniu (facultativ)
Anul 2
Desen tehnic
Matematici speciale
Metode și programe de calcul numeric
Proiectare asistată de calculator
Rezistența materialelor
Termotehnică și mașini termice
Electotehnică și mașini electrice
Tehnologia materialelor
Practică în domeniu
Limba engleză
Sport
Limba străină
Limba străină 3a (opțional)
Limba străină 3b (opțional)
Limba străină 4 (facultativ)
Anul 3
Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
Electronică și automatizări
Meteorologie și hidrologie
Teoria, construcția și vitalitatea navei
Sisteme de transport
Mecanisme și organe de mașini
Aparate electriceși de navigație
Toleranțe și control dimensional
Bazele transportului fluvial și maritim
Utilizare radar pe căi navig. internațional
Naciagție pe căi navigabile interioare
Transport multimodal
Comerț internațional
Practică de specialitate
Economia întreprinderii (opțional)
Teorie economică (opțional)
Economie generală (opțional)
Limba străină 5 (facultativ)
Limba străină 6 (facultativ)
Limba străină 7 (facultativ)
Sport (facultativ)
Anul 4
Instalații de bord și punte
Managementul și administrarea navei
Echipamente de comunicații navale
Legislație navală și drepturile transportatorilor
Navigație fluvială costieră și maritimă
Exploatarea comercială a navei
Prevenirea poluării mediului maritim și fluvial
Limba engleză minimă. Lexic
Elaborarea proiectului de diplomă
COLREG
Hidrodinamica și teoria valurilor (opțional)
Instalații de propulsie (opțional)
Rezistența la înaintare și propulsie (opțional)
Bazele radiolocației și radiocomunicațiilor navale (opțional)
Navigașie radioelectronică și radiocomunicații (opțional)
Regulamente de navigație de Dunăre și canal (opțional)
Ecohidrologie (opțional)
Organizarea și conducerea echipajului (opțional)
Management și marketing (opțional)
Managementul calității (facultativ)
Optimizarea activităților portuare (facultativ)
Limba străină 8 (facultativ)
Limba străină 9 (facultativ)
Limba străină 10 (facultativ)
Sport (facultativ)

Facultatea de Mecanica

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație