Management
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul managementului este unul esențial în începerea și bunul mers al unei afaceri, instituții de stat sau ONG. Pentru a putea să analizezi și să îmbunătățești toate procesele care au loc în interiorul unei companii, pentru a spori productivitatea angajaților și calitatea produselor finite, este nevoie de un specialist bun în management. Această specializare se axează pe oferirea de informații generale economice, cu accent pe cele despre management. Așadar, vei studia în primul an câteva materii ce țin de macro și micro economie, bazele contabilității și a statisticii sau drept economic. Ulterior, vei învăța ce particularități au fiecare dintre următoarele tipuri de management: management financiar, managementul calității, managementul resurselor umane, managemntul producției şi operațiilor, ș.a. Domeniile în care te poți angaja după absolvirea facultății sunt variate: manager al propriei afaceri, consultant pe probleme de management, manager în diverse instituții locale sau internaționale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Condiţiile de admitere

Media generală de la bacalaureat (100%).

Pentru programele de studii în limba engleză este necesară dovedirea competenţei lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberat de către o instituţie recunoscută de MENCŞ. Candidaţii care nu dețin un asemenea certificat vor susţine (gratuit) un test de limba engleză. Testele vor putea fi susținute în prima și ultima zi de admitere.

 

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta membrilor comisiei, în mod obligatoriu şi documentele originale (acestea restituindu-se candidatului după certificarea documentelor în copie)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :

1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la Concursul interjudețean pe teme economice ”Dumitru Rusu”.

Scutiri de taxă de înscriere – pe baza de documente justificative:

 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • Candidaţii care au obţinut, în ultimii doi ani, premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate sau la concursul interjudeţean „Dumitru Rusu”.

Notă: Scutirea de taxa de înscriere operează o singură dată, la facultatea (domeniul, programul de studii) unde s-au depus actele în original.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: 13/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele contabilității
Matematici aplicate în economie
Dreptul afacerilor
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
Tehnologii informaționale pentru afaceri
Bazele statisticii
Macroeconomie
Instrumente software pentru afaceri
Contabilitate financiară
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
Management
Anul 2
Finanţe
Econometrie
Marketing
Comportament organizațional
Comunicare și negociere în afaceri
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
Educaţie antreprenorială
Monedă şi credit
Managementul calității
Managementul resurselor umane
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
Practică de specialitate
Anul 3
Management financiar
Tehnici de vânzări
Managementul producției și operațiilor
Managementul investiţiilor
Supply chain management
Proiecte economice
Jocuri de întreprindere
Managementul proiectelor
Diagnostic și evaluare
Management internațional
Initierea şi administrarea micilor afaceri
Disciplină opţională (Analiza strategică a mediului concurențial, Managementul inovării)

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) - Centru Piatra Neamț

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași (UAIC) - Centru Piatra Neamț

Piatra-Neamt

Descriere

Vrei să fii student la FEAA dar nu vrei să părăsești orașul natal? Sau poate îți place foarte mult muntele și vrei să te muți la Piatra Neamț. Nicio problemă! FEAA oferă studenților posibilitatea de a studia în cadrul centrului din Piatra Neamț. Specializările disponibile sunt: 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra Neamţ)
Contabilitate şi informatică de gestiune (la Piatra Neamț)
Finanţe şi Bănci (în Piatra Neamț)
Management (în Piatra Neamț)

Pentru mai multe detalii apelati la administratorul centrului de studii: 

Ioan AVRAM

Administrator financiar

Tel.: 0233 228387

ioan.avram[at]feaa.uaic.ro

 

 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași (UAIC) - Centru Piatra Neamț

Piatra-Neamt, Neamt

Introducere

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași pune la dispoziția studenților posibilitatea de a urma cursuri la zi în Piatra Neamț. Pentru acest an școlar, cursurile oferite sunt în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. 

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație