Medicină Veterinară (limba franceză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

„Școala pentru învățătura veterinară” a fost întemeiată de către Dr. Carol Davila în urmă cu 153 de ani, fiind unică, la acea dată, în Balcani și a doua din Europa, după cea de la Lyon, din Franța. De-a lungul timpului, evoluția învățământului veterinar în cadrul școlii noastre a urmat îndeaproape acumulările științifice la nivel mondial și transformările politico-economice ale fiecărei etape parcurse de societatea românească. Facultatea de Medicină Veterinară face parte din grupul facultăţilor care au aderat la Asociaţia Facultăților de Medicină Veterinară din Europa (EAEVE), organismul european care trasează standardele de calitate ale învățământului medical veterinar. În ultimii ani, strategia de dezvoltare a facultății a avut ca obiectiv central consolidarea și dezvoltarea patrimonială în vederea creșterii vizibilității naționale și internaționale a facultății noastre și alinierea la Directiva UE 55/2013. Prestigioasa recunoaștere, care situează Facultatea de Medicină Veterinară din București, alături de alte numai 29 de facultăți de profil din Europa (din totalul de 96), este obiectivul căruia i-au fost consacrați ultimii zece ani ai strategiei de dezvoltare a facultății.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină veterinară

Specializare: Medicină veterinară

Locuri disponibile (total): 33

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 28

Taxă anuală de studii: 26.015 lei

Taxă de înscriere: 237 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de dosar și informațiile detaliate despre admitere pot fi găsite aici

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/05/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 01/08/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Pașaport
Scrisoare de recomandare
Anul 1
Biologie animală
Anatomie
Chimie
Histologie și embriologie
Genetică
Matematici aplicate științelor biologice
Fizică
Informare științifică, metode și tehnici de documentare
Managementul calității în medicina veterinară
Biochimie
Biologia plantelor
Economie rurală
Limbi străine
Nutriție
Anatomie
Anul 2
Educație fizică
Biochimie
Nutriție animală și agronomie
Fiziologie
Microbiologie
Fiziopatologie
Anatomie
Producții alimentare
Creștere animalelor
Anul 3
Propedeutică
Boli infecțioase. Medicină preventivă și prelegeri clinice pe specii
Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii
Oncologie
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii
Toxicologie
Reproducție
Medicina animalelor acvatice și acvacultură
Medicină veterinară și sănătate publică
Farmacologie
Bunăstarea și protecția animalelor
Parazitologie
Epidemologie
Anesteziologie
Anatomie patologică
Semiologie și laborator clinic
Anul 4
Propedeutică
Boli infecțioase. Medicină preventivă și prelegeri clinice pe specii
Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii
Oncologie
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii
Toxicologie
Reproducție
Medicina animalelor acvatice și acvacultură
Medicină veterinară și sănătate publică
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii
Igienă și tehnologie alimentară
Obsterică
Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii
Toxicologie
Anul 5
Clinică chirurgicalpă și prelegeri clinice pe specii
Radiologie
Inspecția și controlul produselor și alimentelor de origine animală
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii
Igienă și tehnologie alimentară
Boli infecțioase, medicină prevntivă și prelegeri clinice pe specii
Clinică
Inspecția și controlul produselor și alimentelor de origine animală
Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii
Mangementul activității de cercetare științifică
Radiologie
Medicină veterinară de urgență
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii
Tulburări de reproducere și prelegeri clinice de specii
Boli infecțioase, medicina preventivă și prelegeri clinice pe specii
Ortopedie și podotehnie
Managementul siguranței alimentelor
Anul 6
Medicină legală și diagnostic necropsic
Terapeutică
Deontologie
Managementul bolilor eumegătoarelor
Managementul bolilor de păsări
Managemnetul bolilor suinelor
Managemnetul creșterii animalelor
Managementul bolilor ecvinelor
Urgențe în medicina animalelor sălbatice, exotice, din rezervații și grădini zoologice
Medicină legală și diagnnostic necropsic
Legislație
Farmacie
Managementul bolilor rumegătoare
Urgențe în medicina animalelor de companie
Urgențe în medicina animalelor sălbatice

Descriere

Facultatea de Medicină Veterinară a luat naștere în 1861 sub numele de Școala pentru învățătură veterinară la inițiativa doctorului Carol Davila, fiind unică la acea dată în Balcani și a doua din Europa după cea de la Lyon, din Franța. În cadrul acestei facultăți se desfășoară studii de lungă durată -licență- în două specializări: Medicină veterinară și Controlul și expertiza produselor alimentare. Studiile postuniversitare se realizează în cadrul Școlii de Studii Postuniversitare de Medicină veterinară, absolvenții primind titlul de specialist în patru ramuri ale practicii medical veterinare: Clinică și farmacie, Igienă și sănătate publică, Diagnostic de laborator și Management veterinar. Facultatea de Medicină Veterinară din București este prima facultate de profil din românia audiată și inclusă din martie 2002 pe Lista facultăților Evaluate și Aprobate de către Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Veterinar (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE). La absolvire, studenții acestei facultăți pot profesa liber meseria de medic veterinar sau se pot angaja în funcție de specializarea obținută: În calitate de medic veterinar în structurile specifice publice sau private, acreditate, în domeniul supravegherii, controlului și asigurării igienei alimentare și a sănătății publice, în laboratoare de profil În calitate de expert în controlul calității produselor alimentare în structurile specifice publice sau private, acreditate, în domeniul supravegherii, controlului și asigurării igienei alimentare și a sănătății publice, în cadrul unităților de procesare a alimentelor de origine animală și vegetală, în laboratoare de profil În calitate de inginer tehnolog în cadrul unităților de procesare a alimentelor de origine animală și vegetală.

Studenți înmatriculați licență: 239

Studenți înmatriculați master: 74

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

 • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

 • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

 • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

 • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

 • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

 • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.200

Programe similare

 • Medicină veterinară (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație