Administrație publică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de licență în Administrație Publică urmărește formarea, dezvoltarea și perfecționarea tinerilor studenți în domeniul administrației publice și al managementului public, într-un mod inteligent și sustenabil. Scopul programului nostru este asigurarea competențelor necesare realizării actului de guvernare și se adresează tuturor celor care doresc să lucreze, sau celor care lucrează deja în aparatul administrativ al statului, atât la nivel local, cât și la nivel central sau european. Urmărim crearea unui nou tip de funcționar public în România, adaptat timpului prezent, capabil să înțeleagă cerințele guvernanței multinivel ale Uniunii Europene și care să țină pasul cu provocările lumii globalizate

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 79

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

A. Proba obligatorie – Concurs de dosare pe baza mediei de la Bacalaureat; B. Proba opțională – Redactarea unui eseu cu temă impusă pornind de la un citat la prima vedere - În cazul candidaților care nu doresc să susțină proba scrisă opțională, Media de admitere la facultate este identică cu Media de la Bacalaureat. - În cazul candidaților care susțin proba scrisă opțională, Media de admitere la facultate se calculează după următoarea formulă: Media admitere la facultate = Media Bacalaureat x 70% + Nota la proba scrisă x 30%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în ştiinţe politice
Sistem constituțional în instituții politice în România
Dezvoltare comunitară
Metode de cercetare în ştiinţele sociale
Introducere în RP
Scriere academică
Informatică
Educaţie fizică şi sport
Introducere în administrația publică
Introducere în economie politică
Sociologie politică
Drept pentru administrația
Relații cu publicul și elaborarea documentelor oficiale
Introducere în cercetarea ştiinţifică
Limba engleză pentru administrație publică
Anul 2
Drept administrativ
Politici comparate
Funcția publică
Limba engleză
Educaţie fizică
Dezvoltare regională. Politica regională
Management financiar
Statistică aplicată
Contencios administrativ
Etica în administrația publică
Limba engleză
Practica de specialitate
Finanțe publice

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se angajează să ofere programe academice de calitate, prin care să îi pregătească pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de viitori specialiști pentru domeniile administrației publice, vieții politice sau integrării europene, de promotori ai calității în învățământ, filosofie și organizațiile de PR, comunicare și publicitate, jurnalism, de experți în informare și documentare, în definitiv, de OAMENI cu o educație solidă, cu gândire critică și creativă.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, non-guvernamental și de afaceri.

Cadre didactice: 42

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație