Urbanism și politici publice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Organizat inițial de către Facultatea de Urbanism (FU) din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în colaborare cu Facultatea de Științe Politice (FSP) din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), masterul Urbanism și Politici Publice face parte în prezent din oferta de programe de master a Facultății de Urbanism. Printre obiectivele programului se numără: cercetarea științifică, întocmirea studiilor de specialitate, consultanță și expertiză în operațiuni urbane, interacțiunea cu actorii urbani, propunerea, evaluarea și implementarea strategiilor de dezvoltare, evaluarea și administrarea efectelor unor acțiuni cu potențial de impact asupra mediului urban, întocmirea documentațiilor de urbanism.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Urbanism

Specializare: Urbanism și administrarea teritoriului

Locuri disponibile (total): 33

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 13

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Concursul de admitere în anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultății de Urbanism a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București constă în următoarele probe de concurs:

- test de limbă străină (probă eliminatorie);

- probă scrisă.

Proba scrisă constă într-un comentariu de problemă prin prisma specializării obținute de candidat (1 - 3 subiecte) din domeniul de încadrare a masteratului, cu particularizare pe câmpul de specializare al primei opțiuni și pe formația de bază a licenței obținute de candidat.

Calculul mediei se va face după următoarea formulă:

proba scrisă 80%, nota examen de licență 20%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 25/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă probe: de la 27/07/2018 până la 28/07/2018

Perioadă rezultate: de la 29/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 15/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă probe: de la 19/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018 până la 25/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu 80% Da Proba scrisa N/A
Engleza Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Politologie generală
Metode de cercetare
Cultură materială și locuire
Teoria planificării spațiale moderne
Prospectivă și dinamica urbană
Dezvoltare spațială durabilă
Sociologia guvernării
Teorii politice contemporane
Managementul politicilor publice
Analiza de mediu și studiul de impact
Analiza sociologică a comunităților în teritoriu
Anul 2
Sisteme politice contemporane
Politicile administrative și organizarea teritoriului
Management urban și drept urbanistic
Dezvoltare regională în UE și România
Expansiune urbană și intercomunalitate
Guvernare și politici publice
Teritoriu și politici ale spațiulu
Migrație și muncă
Politicile UE și viitorul regiunilor
Managementul mobilității urbane

Descriere

Facultatea de Urbanism a fost înființată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, fiind singura instituție de învățământ superior din Romania care pregătește urbaniști, profesie nou apărută în țara noastra.

Este reprezentată la nivel European prin apartenența la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning și REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenții Facultății de Urbanism sunt pregătiți pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administrație implicându-se în soluționarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism și amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenți în ciclul I (licență) și cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism și peisagistică) funcționează pentru cele doua cicluri de învățământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

Lista de comparație