Muzica Religioasa
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Disciplinele studiate vor fi atat din domeniul Muzicii (Istoria Muzicii, Armonie, Contrapunct, Muzica bizantina, Cor...) cat si din domeniul Teologiei (Liturgica, Dogmatica, Istoria muzicii si a Imnografiei bisericesti...), astfel incat la sfarsitul studiilor cunostintele si competentele dobandite sa ajute la incadrarea fireasca in pozitiile de profesor de muzica, dirijor de cor sau cantaret bisericesc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Muzică religioasă

Locuri disponibile (total): 18

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 8

Ultima medie (buget): 6.7

Taxă anuală de studii: 6.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

a. Interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a cunoștinţelor și aptitudinilor muzicale.;

b. Media la bacalaureat 100% (ierarhizarea candidaţilor se va face luând în calcul media obţinută la examenul de bacalaureat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 22/07/2020

Perioadă probe: de la 27/07/2020 până la 28/07/2020

Perioadă rezultate: de la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă probe: de la 12/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala Interviu online

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
6 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Teologie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Teologie a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu este cea mai veche instituţie de acest fel din ţară. Înfiinţată în 1786, ca Şcoală Teologică şi reorganizată în 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, funcţionează neîntrerupt până astăzi. În perioada 1948 – 1990, sub numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost una dintre cele două şcoli teologice ortodoxe de rang universitar din România care au pregătit pe slujitorii Bisericii Ortodoxe. Din 1991 este parte componentă a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

În prezent Facultatea ofera pentru Licenta programele de Teologie Pastorală si Muzica Religioasa. Programul de Teologie Pastorală pregăteşte în mod special viitori preoţi, iar cel de Muzica Religioasa profesori de muzica, dirijori de cor si cantareti bisericesti.

Pentru Master se propun programele de Teologie Istorica, Teologie Sistematica si Teologie Practica.

Facultatea se distinge în primul rând prin continuarea tradiţiilor Ortodoxiei transilvane, pe care le actualizează la nivelul exigenţelor societăţii contemporane. Al doilea punct de greutate îl reprezintă implicarea hotărâtă în efortul ecumenic contemporan, atât pe plan local cât şi pe plan general european.

Studenți înmatriculați licență: 407

Studenți înmatriculați master: 146

Cadre didactice: 28

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 91%

Procent continuare studii: 79%

Angajabilitate la 6 luni: 83%

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Teologie/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Interpretare, Compoziţie și Studii Muzicale Teoretice/Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Teologie Ortodoxă/Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală/Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Lista de comparație