Electrotehnică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Electrotehnică este formarea de ingineri în domeniul ingineriei electrice, prin însuşirea de cunoştinţe de bază în domeniul electrotehnicii, cu deschidere către specializările de maşini electrice, acționări electrice şi utilizări ale energiei electrice. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electrotehnică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 44

Locuri disponibile (taxă): 6

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Condiții de admitere:

Concurs pe bază de dosar:

- 40% Media examenului de bacalaureat

- 60%, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică.

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 1. Nota la matematică* obținută la examenul de bacalaureat 2. Nota la proba la alegere a profilului și specializării obținută la examenul de bacalaureat * Se va considera nota la Bacalaureat la disciplina Fizică în cazul în care candidatul nu a susținut examen la disciplina Matematică.

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere:

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

  • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
  • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematica
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Chimie
Metode si procedee tehnologice
Comunicare profesionala
Limbi straine
Educatie fizica
Matematici speciale
Grafica asistata de calculator
Fizica
Teoria circuitelor electrice
Elemente de inginerie mecanica
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 2
Metode numerice
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Teoria campului electromagnetic
Materiale electrotehnice
Electronica analogica
Electronica digitala(circuite logice)
Elemente de inginerie mecanica
Limbi straine
Educatie fizica
Sisteme cu microprocesoare
Surse de energie
Masurari electrice si electronice
Convertoare electromagnetice
Echipamente electrice
Teoria sistemelor si reglaj automat
Practica
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 3
Programarea si utilizarea microcontrolerelor
Senzori si traductoare
Convertoare electromagnetice
Convertoare statice
Producerea, transportul si distributia energiei electrice
Drept si legislatie
Automate programabile
Achizitii de date
Convertoare de frecventa
Actionari electrice
Practica
Protecţia prin relee a instalaţiilor electrice (opțional)
Termotehnica (opțional)
Sisteme de stocare a energiei electrice (opțional)
Echipamente electrocasnice (domotică) (opțional)
Sinteza de sunet si procesare fisiere audio (opțional)
Microunde Iluminat electric (opțional)
CAD pentru instalaţii electrice (Autocad, Cadelec) (opțional)
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Anul 4
Utilizarea calculatoarelor in controlul proceselor industriale
Bazele modelarii, proiectarii si incercarii sistemelor electrice
Actionari electrice
Instalatii electrice la consumator
Compatibilitate electromagnetica
Bazele optimizarii sistemelor electrice
Tractiune/ vehicule electrice
Control statistic si fiabilitate
Antreprenoriat
Practica pentru licenta
MODUL A (socio-umane)
MODUL B (limbi moderne)
MODUL C (informatică)
MODUL D (tehnice)
MODUL E (sportive)
Energia si mediul (opțional)
Electrosecuritate (opțional)
Echipamentul electric al autovehiculelor (opțional)
Utilizarea eficienta a energiei electrice (opțional)
Micro si nanotehnologii (opțional)
Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor (opțional)

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Studenți înmatriculați licență: 1.155

Studenți înmatriculați master: 225

Cadre didactice: 123

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 11

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație