Manipulare genetica la plante
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

     Misiunea didactică a programul de masterat este să formeze specialişti competenţi să aplice metodele biotehnologice moderne în ameliorarea plantelor şi selecţia asistata de markeri, în protecţia mediului şi în farmacologie. Prin împletirea metodelor convenţionale cu cele neconvenţionale de ameliorare, eficacitatea procesului de ameliorare va spori, iar materialul biologic obţinut va corespunde cerinţelor cultivatorilor în privinţa performanţelor, în conformitate cu tendinţele mondiale.

     Totodată se vor forma specialişti în domeniul coexistentei, trasabilitatii, etichetării produselor obţinute prin metode biotehnologice şi de evaluare a riscurilor plantelor modificate genetic, a alimentelor şi furajelor derivate.

     Misiunea de cercetare ştiinţifică se concretizează în formarea unor absolvenţi cu competenţe pentru a desfăşura activităţi în cercetarea fundamentală sau aplicativă în domeniul biotehnologiilor vegetale. Absolventii vor fi competenţi sa lucreze in laboratoare acreditate pentru testarea produselor biotehnologiilor moderne.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Biotehnologii

Specializare: Biotehnologii

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Taxă anuală de studii: 2.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

  • 40% media aritmetică a anilor de studii;
  • 30% media examenului de diploma/licență;
  • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 26/07/2018

Perioadă probe: de la 27/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă probe: de la 21/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 30% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Descriere

Facultatea de Horticultură și Silvicultură funcționează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara și  pregăteşte specialişti în unele dintre cele mai interesante, importante şi utile specializări: Horticultură, Peisagistică, Silvicultură și Inginerie genetică.

Toate cele patru programe de studiu sunt incadrate, conform clasificarii universitatilor in categoria A, prezentând un grad ridicat de încredere. Facultatea oferă condiții deosebite de pregătire practică și teoretică studenților, dar și multiple posibilități de petrecere a timpului liber, în campus existând o bază sportivă (terenuri de tenis, fotbal, volei), cantina restaurant (meniul zilei la pretul de 10 lei) si un club studențesc.

Studenții noștri beneficiază de burse substanțiale: bursa socială – 600 lei; bursa de merit – 800 lei, bursa de performanță 1500 lei.

Studenți înmatriculați licență: 535

Studenți înmatriculați master: 194

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 100%

Procent continuare studii: 80%

Angajabilitate la 6 luni: 55%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație