Misiune și slujire pastorală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Educaţia teologică academică este în plin proces de transformare şi înnoire, în acord cu schimbările care au loc la nivel european. Fidelă învăţăturii apostolice, deschisă la dialogul cu ştiinţa, în pas cu dezvoltarea tehnologică, educaţia teologică românească poate fi considerată drept una dintre cele mai progresiste din spaţiul ortodoxiei contemporane. Incepând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de Teologie Ortodoxă se aliniază Declaraţiei de la Bologna, în conformitate cu legislaţia în vigoare. In ultimii ani au absolvit studenţi teologi care au urmat cursurile în sistemul european (4-2-3). Facultatea de Teologie Ortodoxă se adaptează noilor cerinţe ale învăţământului academic, răspunzând, provocărilor şi aşteptărilor societăţii moderne la care s-a aliniat odată cu acceptarea în Uniunea Europeană.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 38

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 7.3

Ultima medie (taxă): 8.3

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Metode de admitere:

-60% media examenului de licenta

-40% nota de la  interviu ,sustinut in limba de predare a programului

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 40% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acordul scris al Arhiepiscopiei, recomandare de la preot, certificat de botez
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Extras de cont al candidatului în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării
Fișă înscriere
Anul 1
Vocația misionară a preotului. Fundamente biblice și coordonate patristice
Părinții Bisericii- modele de vocație misionară a preotului
Metode de formare și edificare a conștiinței misionare a preotului
Preotul și provocările lumii contemporane (Curs opțional 1)
Cunoașterea, păstrarea și valorificarea tezaurului creștin - datorie a slujirii pasorale I și II ( Curs opțional 1)
Vocația misionară a preotului și conștiinta eclesilă a laicilor. Identitate specifică și responsabilitate comună în apărarea dreptei credințe I și II
Fenomenul neoreligios contemporan- o provocare în activitatea misionară a preotului
Vocația misionară a preotului și provocările ce intervin în comunitatea eclesială
Dileme boetice actuale- o provocare în activitatea misionară a preotului
Anul 2
Pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine și a ierurgiilor I și II
Metode filocalice de îmbunătățire a vieții spirituale a preotului și a familiei sale
Duhovnici contemporani- repere pentru preotul duhovnic I și II
Disciplina canonică a Bisericii și importanța ei în slujirea pastorală (Curs opțional 1)
Pregătirea teologică și culturală a preotului și importanța ei pentru slujirea pastorală (Curs opțional 1)
Valoarea Sfintei Taine a Spovedaniei în pregătirea și slujirea preoțească
Pregătirea Evangheliei în diferite contexte ale slujirii pastorale
Cateheza și școala de duminică- exigențe permanente ale slujirii pastorale (Curs opțional 2)
Filantropia și slujirea pastorală. Dimeniunea socială a slujirii preotului (Curs opțional 2)
Consilierea pastorală a persoanelor distante și indiferente față de Biserică. Studiu de caz și strategii

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin cele patru secţii ale sale, îşi asumă un rol fundamental în formarea şi pregătirea viitorilor preoţi, a cadrelor didactice cu dublă specializare, pentru învăţământul religios, gimnazial, liceal şi a specialiştilor în artă eclesială şi patrimoniu cultural. De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi propune să contribuie la conlucrarea ecumenică dintre Biserica Ortodoxă Română şi celelalte Biserici creştine, ca şi realizarea dialogului inter-religios şi inter-cultural.

Teologia a făcut parte din primele facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. În 1860, anul înfiinţării universităţii, Facultatea de Teologie avea doar 14 studenţi, iar în anul ce a urmat numărul lor a scăzut, datorită greutăţilor sociale ale vremii. Printre primii studenţi ai Facultăţii de Teologie s-a numărat şi diaconul Ion Creangă. Din cauza numărului mic de studenţi, aceasta şi-a încetat activitatea în 1864. În 1926, Facultatea de Teologie aparţinând Universităţii din Iaşi a fost deschisă la Chişinău. Datorită contextului politic, în 1941 ea a fost inclusă în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost redeschisă în 1990, prin stăruinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Învăţământul teologic, cu specificul său, se încadrează în normele unui învăţământ ştiinţific de performanţă şi promovează o colaborare ştiinţifică inter-ortodoxă şi inter-confesională. Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Pastorală au posibilitatea de a face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române (diaconi, preoţi, ierarhi). Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Didactică au posibilitatea să predea religie, limba şi literatura română, literatură şi limbi străine, în şcolile de stat şi particulare. Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială obţin calificarea de asistent social, putând activa în cadrul structurilor bisericeşti. Absolvenţii secţiei Artă Sacră obţin calificarea necesară activităţii de restaurator de icoană şi carte veche aparţinând patrimoniului cultural românesc, precum şi calificarea de pictor bisericesc.

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

Studenți înmatriculați licență: 844

Studenți înmatriculați master: 295

Cadre didactice: 42

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 27

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație