Aplicații ale chimiei în expertize juridice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

oul program de Master Aplicatii ale Chimiei in Expertizele Juridice – ForsChem - (Forensic Chemistry) este un program de master profesional ce se bazeaza pe interdisciplinaritatea, respectiv complementaritatea dintre stiintele fundamentale, juridice tehnice si stiintele socio-umane.

Acest program urmareste aprofundarea ultimelor noutati privind interferenta dintre stiintele juridice, fundamentale si tehnice, asigurand perfectionarea personalului care lucreaza in domenii ce vizeaza investigatia unor accidente, infractiuni, activitati cu risc mare de poluare a mediului, contrafacere de produse – petroliere, chimice, farmaceutice, agroalimentare. Cunoasterea noilor metode de investigare si analiza precum si evolutia pe plan international a acestora a devenit o necesitate pentru cei care lucreaza in domeniile de interes pentru STIINTE LEGALE.

In contextul cerintelor europene, este necesara perfectionarea unor specialisti care sa asigure monitorizarea substantelor poluante in marile orase si in apropierea unor combinate chimice, precum si cercetarea si investigarea unor accidente ecologice sau de alta natura, a unor materiale suspecte – droguri, substante toxice etc.

Programul se adreseaza in mod direct personalului ce lucreaza in domeniile: justitie, protectia mediului, controlul medicamentului sau a produselor agro-alimentare, precum si a tuturor celor interesati in a se perfectiona sau pentru a avea posibilitatea de a deveni experti in efectuarea expertizelor criminalistice, tehnico-stiintific si judiciare.

Prin urmare dupa finalizarea acestui master, specialistii pot sustine activitati de cercetare, descoperire, si interpretare a unor indicii specifice delictelor. Ei trebuie sa fie capabili sa evalueze corect probele existente ca piese in litigiu (urme de fluide corporale sau de probe solide - fire de par, fibre textile, compusi peliculogeni sau inflamabili, materiale explozive, sticle, si alte urme) si trebuie sa puna la dispozitia instantelor de judecata penale sau civile dovezi stiintifice impartiale.

De cele mai multe ori, studiile sunt complexe deoarece grupurile de investigatori impreuna cu oamenii legii (criminalisti, procurori, politisti) desfasoara actiuni care implica:
• cercetarea la locul faptei in vederea stabilirii corecte a succesiunii evenimentelor, a indiciilor si a persoanelor implicate; examinarea si simularea in laborator a unor delicte din domeniul drogurilor sau a substantelor toxice etc.;
• studierea unor infractiuni din domeniul tehnologiei informatiei sau a furtului de proprietate intelectuala;
• investigarea unor activitati de contrafacere a actelor si bancnotelor;
• examinarea unor infractiuni din domeniul armelor, munitiilor si a substantelor explozive.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Inginerie chimică

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019

Perioadă rezultate: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimie anorganica si caracterizarea compusilor anorganici
Chimie organica si tehnici de caracterizare a compusilor organici
Biochimie
Bioinformatica
Chimie fizica aplicata
Chimie si caracterizarea materialelor
Contaminanti chimici
Analiza instrumentala
Stiintr juridice
Farmacologie
Toxicologie
Notiuni de tehnologia informatiei si comunicarii
Cercetare
Anul 2
Analiza si inferenta statistica
Securitate cibernetica si metode de investigare folosite in ITC
Expertiza chimica a probelor materiale
Management si protectia juridica a proprietatii intelectuale
Expertiza criminalistica
Cercetare

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor își are radăcinile înca din anul 1867, în fosta Școală de Poduri, Șosele și Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. De altfel, facultatea este amplasată în ansamblul de clădiri situate în strada Polizu și începute în 1886 (Corpul A); Aici, academicianul Alfons Saligny a condus laboratoarele de Chimie între 1886 și 1903, fiind urmat de Grigore Pfeiffer. În perioada dintre cele doua razboaie mondiale au fost angajați tinerii Emilian Bratu, Costin Nenitescu, Șerban Solacolu, care ulterior au devenit profesori renumiți, academicieni, fondatori de școală.

În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare și centre de cercetare ce corespund dezvoltării științifice și tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (patru ani) în specializări foarte diverse din industria chimica. Cursurilor de ingineri li se adaugă cursuri de studii aprofundate, școli academice postuniversitare etc. La fiecare doi ani facultatea coordonează „Conferința Națională de Chimie și Inginerie Chimică" și este o prezență activa în publicațiile științifice naționale sau străine.

Studenți înmatriculați licență: 760

Studenți înmatriculați master: 432

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație