Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile: Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural, prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, astfel încât să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.

Numeroasele relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, pe care Facultatea de Horticultură le are în prezent, oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și efectuarea de stagii de Practică în Universitățile partenere (Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot din Dijon, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’ Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul – Turcia, Universidad de la Rioja, Universidad Castilla La Mancha – Spania, University of Plovdiv – Bulgaria ș.a.) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin, programul HOPS – Marea Britanie ş.a. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Horticultură

Specializare: Horticultură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 31

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea în învăţământul superior se face în ordinea descrescândă a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului locurilor pentru care se organizează concurs. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

La Facultatea de Horticultură, media generală de admitere la studiile universitare de master este reprezentată de media de la examenul de licență (75%)şi media anilor de studii (25%).

La medii generale de admitere egale, pentru departajarea candidaţilor la studiile universitare de master se va folosi drept criteriu media la proba scrisă a examenului de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Metodologia cercetării educaţionale
Managementul protecţiei integrate
Cultura legumelor în sistem durabil
Design vegetal
Legislaţia producerii materialului săditor
Managementul tehnic al exploataţiilor pomicole
Etică și integritate academică TC
Anul 2
Norme de calitate şi valorificare a produselor horticole
Concepte noi în amenajarile peisagistice
Concepte şi strategii de dezvoltare rurală
Consultanţă, evaluare şi expertizare horticolă
Sociologia educaţiei

Facultatea de Horticultură

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile: Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural, prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, astfel încât să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.

Numeroasele relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, pe care Facultatea de Horticultură le are în prezent, oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de studiu și efectuarea de stagii de Practică în Universitățile partenere (Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot din Dijon, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita’ Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul – Turcia, Universidad de la Rioja, Universidad Castilla La Mancha – Spania, University of Plovdiv – Bulgaria ș.a.) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin, programul HOPS – Marea Britanie ş.a. 

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație