Arta Sacră în patrimoniu cultural
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Educaţia teologică academică este în plin proces de transformare şi înnoire, în acord cu schimbările care au loc la nivel european. Fidelă învăţăturii apostolice, deschisă la dialogul cu ştiinţa, în pas cu dezvoltarea tehnologică, educaţia teologică românească poate fi considerată drept una dintre cele mai progresiste din spaţiul ortodoxiei contemporane. Incepând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de Teologie Ortodoxă se aliniază Declaraţiei de la Bologna, în conformitate cu legislaţia în vigoare. In ultimii ani au absolvit studenţi teologi care au urmat cursurile în sistemul european (4-2-3). Facultatea de Teologie Ortodoxă se adaptează noilor cerinţe ale învăţământului academic, răspunzând, provocărilor şi aşteptărilor societăţii moderne la care s-a aliniat odată cu acceptarea în Uniunea Europeană.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Artă sacră

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Condițiile de admitere:

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% nota la interviu, susţinut în limba de predare a programului (proba orală).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: Media generală ECTS a anilor de studii de licenţă

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018 până la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de botez
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Recomandarea preotului paroh
Anul 1
Iconologie și erminie
Muzeologie generală
Dezvoltarea tehnologiilor plastice pentru arta sacră din patrimoniul cultural I și II (Curs opțional 1)
Expresia limajului vizual în arta sacră din patrimoniul cultural. Antropologie artistică I și II (Curs opțional 1)
Investgarea științifică a operelor de artă I și II (Curs opțional 2)
Tehnici moderne de conservare-restaurare bunuri culturale pe suport papetar (Curs opțional 2)
Iconografia bisericilor din Moldova
Management în artă
Pelerinaj creștin
Tehnici moderne de conservare-restaurare icoană și lemn policrom (Curs opțional 3)
Ecologia sistemelor turistice
Anul 2
Morfologii vizuale și compoziționale în arta sacră din patrimoniul cultural
Metodologii tehnologice tradiționale în arta sacră tradițională
Degradarea materialelor constitutive ale operei de artă sacră I și II
Fudamentarea biblică a icoanei
Arta creștină în Romania I și II
Arta creștină în contemporaneitate I și II
Prelucrarea imaginilor și creație digitală
Morfologii vizuale și compoziționale în arta sacră din patrimoniul cultural
Metodologii tehnologice tradiționale în arta sacră din patrimoniul cultural
Fundamentarea biblică a icoanei
Principii etice pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cultural

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin cele patru secţii ale sale, îşi asumă un rol fundamental în formarea şi pregătirea viitorilor preoţi, a cadrelor didactice cu dublă specializare, pentru învăţământul religios, gimnazial, liceal şi a specialiştilor în artă eclesială şi patrimoniu cultural. De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi propune să contribuie la conlucrarea ecumenică dintre Biserica Ortodoxă Română şi celelalte Biserici creştine, ca şi realizarea dialogului inter-religios şi inter-cultural.

Teologia a făcut parte din primele facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. În 1860, anul înfiinţării universităţii, Facultatea de Teologie avea doar 14 studenţi, iar în anul ce a urmat numărul lor a scăzut, datorită greutăţilor sociale ale vremii. Printre primii studenţi ai Facultăţii de Teologie s-a numărat şi diaconul Ion Creangă. Din cauza numărului mic de studenţi, aceasta şi-a încetat activitatea în 1864. În 1926, Facultatea de Teologie aparţinând Universităţii din Iaşi a fost deschisă la Chişinău. Datorită contextului politic, în 1941 ea a fost inclusă în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost redeschisă în 1990, prin stăruinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Învăţământul teologic, cu specificul său, se încadrează în normele unui învăţământ ştiinţific de performanţă şi promovează o colaborare ştiinţifică inter-ortodoxă şi inter-confesională. Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Pastorală au posibilitatea de a face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române (diaconi, preoţi, ierarhi). Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Didactică au posibilitatea să predea religie, limba şi literatura română, literatură şi limbi străine, în şcolile de stat şi particulare. Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială obţin calificarea de asistent social, putând activa în cadrul structurilor bisericeşti. Absolvenţii secţiei Artă Sacră obţin calificarea necesară activităţii de restaurator de icoană şi carte veche aparţinând patrimoniului cultural românesc, precum şi calificarea de pictor bisericesc.

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

Studenți înmatriculați licență: 844

Studenți înmatriculați master: 295

Cadre didactice: 42

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 27

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație