Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

FILS a creat impreuna cu profesori renumiti de la TU Darmstadt, TU Braunschweig si TU Wien si a unor companii de renume mondial (Intel, Noerr Stiefenhofer Lutz, etc.) programul de Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie pentru a oferi posibilitatea pregatirii de specialisti la standarde inalte cu ajutorul multiplei expertize internationale. Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie a fost proiectat pentru inginerii care vor sa isi continue cariera profesionala si in acelasi timp sa dobandeasca expertiza in domeniul economic si de afaceri in contextual unei dezvoltari sustenabile pentru a o aplica imediat in mediul de lucru.

Programul de master “Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie“ în limba germană, corespunde atât orientării Universităţii Politehnica din Bucureşti spre sustenabilitate cât şi cerinţelor venite dinspre piaţa muncii, în special dinspre firmele provenite din spaţiul de limbă germană: Germania, Austria şi Elveţia.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Inginerie industrială

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

Competența în limba engleză este un criteriu necesar pentru a fi acceptat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019

Perioadă rezultate: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Competențe sociale 1 / Soziale Kompetenzen 1
Managementul sustenabil al resurselor umane / Nachhaltiges Personalmanagement
Ecologie şi protecţia mediului / Ökologie und Umweltschutz
Antreprenoriat tehnologic sustenabil / Technikorietiertes nachhaltiges Entrepreneurship
Cercetare ştiinţifică 1 / Forschung 1
Managementul costurilor / Kostenmanagement
Marketing online şi prin medii sociale / Online- und Social Media Marketing
Leadership sustenabil / Nachhaltiges Leadership
Bionica şi dezvoltare sustenabilă / Bionik und Nachhaltige Entwicklung
Marketing sustenabil al bunurilor industriale / Nachhaltiges Industriegütermarketing
Cercetare ştiinţifică 2 / Forschung 2
Anul 2
Management strategic sustenabil / Strategisches Nachhaltiges Management
Inovație și cercetare industrială sustenabilă / Nachhaltige Industrieinnovation und -forschung
Excelența sustenabilă în afaceri / Nachhaltige Geschäftsexzellenz
Etica în afaceri și responsabilitatea sociala a firmei / Geschäftsethik und Unternehmerische Sozialverantwortung
Simularea întreprinderii / Unternehmenssimulation
Cercetare ştiinţifică 3 / Forschung 3
Disertație / Dissertation

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație