Technologies de la traduction automatique
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

L’Université Politehnica de Bucarest a mis en place, en collaboration avec les enseignants-chercheurs de l’Université Stendhal de Grenoble, un master francophone de Technologies de la traduction automatique, l’enseignement étant dispensé totalement en français. La formation offre aux étudiants les connaissances informatiques et linguistiques, leur permettant de maîtriser tant la création et la gestion d’outils informatiques que les mécanismes de fonctionnement de la langue qui sous-tendent la communication. Le traitement des langues par les machines ayant considérablement évolué dernièrement, l’objectif de ce master est de former des personnes avec de hautes compétences en industries de la langue, maîtrisant au moins deux langues étrangères, faisant preuve en plus d’une grande capacité d’adaptation et d’une certaine polyvalence.

La formation vise à apporter aux étudiants des connaissances en matière de compréhension et de génération de texte, pour qu’ils soient à même de représenter les données linguistiques dans des formalismes opératoires et de les implémenter à l’aide de programmes.

Ce master se propose de répondre aux besoins du marché du travail et d’apporter aux étudiants, une formation leur permettant de valoriser leurs compétences dans le domaine de l’industrie, de la recherche ou dans les organismes internationaux.

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Științe ale informării și documentării

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 20

Ultima medie (buget): 8.38

Taxă anuală de studii: 5.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

Competența în limba franceză la nivel B2 este un criteriu necesar pentru a fi acceptat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 11/07/2018

Perioadă probe: de la 12/07/2018 până la 13/07/2018

Perioadă rezultate: de la 15/07/2018 până la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Logiciels pour la trad. automatique
Recherche scientifique
Développement de compét. avancées de comm. tech.et scient. en anglais
Théories linguistiques dans la traduction automatique
Perfectionnement Linguistique
Bases du TAL
Gestion des ressources humaines dans un environement virtuel
Securite des communications et reseaux d'ordinateurs
Technologies Web et developpement des applications Web
Interfaces Homme machine: Concepts, techn. et app. dans un env. virtuel
Anul 2
Impact env. et con. propre des prod
Programmation génétique et les réseaux neurones
Systèmes adaptifs et collaboratifs
Management des systèmes informationnels
Préparation de la thèse

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație